Aangifte doen van stalking

Doe aangifte van stalking als iemand u steeds lastigvalt. Bel 112 als de stalker een direct gevaar oplevert voor uzelf of uw omgeving.

Ik twijfel over aangifte doen

Aangifte intrekken bij stalking

Het is bij stalking mogelijk om uw aangifte op een later moment in te trekken. U kunt de aangifte binnen 8 dagen intrekken. Daarvoor moet u contact opnemen met de officier van justitie of de politie. Van de intrekking wordt een proces-verbaal opgemaakt. De verdachte wordt dan niet vervolgd.

Stopbrief sturen als u word gestalkt

Maak de stalker heel duidelijk dat u serieuze stappen gaat zetten als het stalken niet stopt. Schrijf daarvoor een aangetekende stopbrief. Een aangetekende brief is een brief die alleen wordt bezorgd als de ontvanger hiervoor tekent. Dan weet u dus zeker of de stalker uw brief wel of niet heeft ontvangen. De stalker kan dan niet later zeggen dat de brief niet is aangekomen. Als u een advocaat heeft, kunt u de advocaat een brief laten sturen.