Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring

Rechten van slachtoffers strafbare feiten verder uitgebreid

Vanaf 1 april 2017 is in de Nederlandse wet geregeld dat slachtoffers passende informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en aan de strafprocedure kunnen deelnemen. Hierdoor worden de rechten van slachtoffers verder uitgebreid en de positie van slachtoffers in het strafproces verbeterd.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is dat slachtoffers goede informatie moeten ontvangen. Zo moeten slachtoffers bijvoorbeeld bij het eerste contact met politie of Openbaar Ministerie worden geïnformeerd over hun rechten en over de beschikbare hulp. Ook de informatievoorziening over de aanvang en voortgang van de strafzaak wordt uitgebreid. Hierbij gaan slachtoffers ook een uitgebreidere motivering ontvangen als het opsporingsonderzoek wordt gestaakt of een strafbaar feit niet wordt vervolgd. Bovendien hebben slachtoffers die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen niet alleen recht op een tolk; zij kunnen ook vragen om een schriftelijke vertaling van bepaalde officiële stukken.

Europese rechten slachtoffers

Op 1 april 2017 is de Europese richtlijn voor rechten van slachtoffers omgezet in Nederlandse wetgeving. De richtlijn moet slachtoffers in alle landen van de EU dezelfde basisrechten geven. Nederland loopt in Europa voorop met slachtofferrechten en voldeed al voor een belangrijk deel aan de minimumnormen van de richtlijn.

Slachtofferhulp Nederland is blij met de verdere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces. Het is een belangrijke stap in de voortgaande verbetering van de positie van slachtoffers in het strafproces. Slachtofferhulp Nederland zal, samen met de andere organisaties waar slachtoffers mee te maken krijgen, intensief samenwerken om ervoor te zorgen dat de slachtofferrechten die uit de richtlijn voortvloeien  in de praktijk goed worden nageleefd.

Meer informatie: