Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Wetsvoorstel affectieschade door Tweede Kamer aangenomen

Vandaag heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen voor het Wetsvoorstel affectieschade gestemd. Slachtofferhulp Nederland is verheugd, omdat door het wetsvoorstel ook nabestaanden en naasten in aanmerking zullen komen voor smartengeld. Het wetsvoorstel moet nog wel worden goedgekeurd in de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel affectieschade maakt het mogelijk om smartengeld toe te kennen aan nabestaanden van slachtoffers die bijvoorbeeld omgekomen zijn bij een verkeersongeluk of geweldsmisdrijf en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Slachtofferhulp Nederland vindt het zeer belangrijk dat het mogelijk wordt om affectieschade te vergoeden. Het wetsvoorstel voorziet in een grote behoefte onder naasten en nabestaanden. Uiteraard kan met een smartengeldvergoeding aan naasten of nabestaanden hun leed niet worden weggenomen, maar het biedt een zekere erkenning en genoegdoening van het leed dat nabestaanden en naasten is aangedaan. Dat kan bijdragen aan het (psychisch) herstel.

Eerdere verwerping in Eerste Kamer

Tot grote spijt van Slachtofferhulp Nederland verwierp de Eerste Kamer in 2010 een eerder Wetsvoorstel affectieschade. Hierdoor loopt Nederland in Europa (het Nederlands Juristenblad, njb.nl) nog steeds uit de pas. In vrijwel alle Europese landen bestaat in enige vorm de mogelijkheid van vergoeding van affectieschade. In Europa bestaat dit recht alleen in Nederland en Duitsland niet. Wel heeft een wetswijziging in 2011 het mogelijk gemaakt voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven om een uitkering voor affectieschade te doen aan nabestaanden (€ 5.000).

Beperkte kring komt in aanmerking voor vergoeding

Als het nieuwe wetsvoorstel wet wordt, zal een beperkte kring van naasten/nabestaanden voor vergoeding van affectieschade in aanmerking komen. Het gaat in beginsel om de partner, ouders, kinderen en broers of zusters van het slachtoffer. Daarnaast zullen ook andere personen in aanmerking kunnen komen waarmee een zorgrelatie in gezinsverband bestaat (bijvoorbeeld pleegkinderen).

Door een motie van de Kamerleden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) (officielebekendmakingen.nl) zal aan stiefouders en/of stiefkinderen van een slachtoffer dezelfde bedragen ter vergoeding van de affectieschade toe worden gekend als bij biologische verwanten. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook andere personen die in een nauwe persoonlijke relatie tot het slachtoffer staan voor vergoeding van affectieschade in aanmerking komen.

In de memorie van toelichting is een tabel opgenomen met de voorgenomen bedragen.

Bekijk de tabel met voorgenomen bedragen (pdf)

Meer informatie

Tegemoetkoming affectieschade een feit (nieuwsbericht april 2018)