Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instelling

Slachtofferhulp Nederland positief over erkenning voor slachtoffers in jeugdzorg

Slachtofferhulp Nederland positief over erkenning voor slachtoffers in jeugdzorg

Vanmiddag heeft Commissie De Winter de eindresultaten van haar onderzoek gepresenteerd. De commissie heeft onderzoek gedaan naar jeugdzorginstellingen, pleegzorg, jeugdpsychiatrie, tehuizen voor licht verstandelijk beperkten, doven- en blindeninternaten en minderjarigen in azc’s.

Driekwart van de kinderen die tussen 1945 en nu in de jeugdzorg heeft gezeten, heeft daar te maken gehad met fysiek, psychisch of seksueel geweld. Dat geweld werd gepleegd door leiders, pleegouders en andere kinderen. De commissie De Winter doet een groot aantal aanbevelingen om dit geweld in de toekomst te voorkomen.

Jeugdzorg Nederland heeft in een eerste reactie haar excuses aangeboden voor het geweld dat de afgelopen zeventig jaar in de jeugdzorg heeft plaatsgevonden. Bestuurslid Esther Overweter: “Het leed dat de slachtoffers is aangedaan, is groot. Ze hadden bescherming nodig, maar in plaats daarvan kregen ze te maken met geweld, psychisch of fysiek, van hulpverleners of tussen jongeren onderling. Daar hebben ze hun hele leven last van. Tegen hen wil ik zeggen, namens de sector: het spijt ons dat er te weinig is gedaan om het geweld te voorkomen en te stoppen.”

Ook de rijksoverheid heeft een eerste reactie gegeven. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming dat excuses, erkenning, hulp en ondersteuning van de overheid voor deze slachtoffers op zijn plaats zijn. Zij onderkennen het belang van (individuele) erkenning.

Slachtofferhulp Nederland is positief over deze erkenning voor de slachtoffers. Victor Jammers van de Raad van Bestuur vertelt hierover: “Het onderzoek van de commissie De Winter maakt duidelijk hoe kwetsbaar deze kinderen waren en dat het misbruik heeft plaatsgevonden in een omgeving waar zij zich veilig hadden moeten voelen. Veel slachtoffers hebben jarenlang, uit angst of schaamte, hun verhaal niet durven doen. Deze erkenning is daarom heel belangrijk voor hen. Het is een goede stap van de jeugdzorg om expliciet spijt te betuigen over het geweld dat in de sector heeft plaatsgevonden. Ook het voornemen van de betrokken ministers om met de brancheorganisaties en lotgenotengroepen nader overleg te voeren over de manier waarop de erkenning vorm moet krijgen is een verstandige stap.”

Het aantal slachtoffers in de jeugdzorg sinds 1945 is hoog, heeft de commissie berekend. Victor Jammers: “In de toekomst moet er veel aandacht worden besteed aan het voorkomen van geweld. Ervaringsdeskundigen uit de lotgenotengroepen kunnen instellingen daarbij helpen.”

Slachtoffers die behoefte hebben om hun verhaal te doen, kunnen terecht bij Slachtofferhulp Nederland. Dat geldt ook voor slachtoffers die in contact willen komen met lotgenoten en voor slachtoffers die in gesprek willen gaan met de instelling waar het misbruik heeft plaatsgevonden. Contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland kan zowel telefonisch (0900-0101) of via de chat.
Aanmelden voor de lotgenotengroep Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg kan hier.