Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instelling

Cecile Exterkate nieuw lid Raad van Toezicht

Per 1 januari 2021 is dr. C.C. (Cecile) Exterkate benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de stichtingen Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling. De benoemingstermijn van twee zittende leden, prof. dr. P.M.G. (Paul) Emmelkamp en mevrouw Th. M. (Doreen) Boeijen is geëindigd per 31 december jl.

Cecile Exterkate is momenteel manager Health bij Shell. Dit onderdeel van Shell heeft een wereldwijde functie en is er op gericht aan de Shell-activiteiten en hun medewerkers ondersteuning, medisch advies en diensten te verlenen op het gebied van gezondheid. Daarvoor was zij lid van de Raad van Bestuur van Pro Persona en de Pompe Stichting. 

Exterkate is opgeleid als klinisch psycholoog/psychotherapeut en promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit op het proefschrift: Predictoren van succes in de behandeling van cliënten met een primaire eetstoornis in deeltijdbehandeling (promotoren: prof. dr. C. de Jong en prof. dr. C. van der Staak). De laatste tien jaar is zij zich meer gaan toeleggen op management en bestuurlijke functies binnen de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast publiceerde Exterkate diverse wetenschappelijke artikelen, onder meer op het gebied van eetstoornissen.

Raad van Toezicht Slachtofferhulp Nederland

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur van zowel Slachtofferhulp Nederland als Perspectief Herstelbemiddeling en is statutair belast met het goedkeuren van de jaarrekening, het jaarverslag en van belangrijke financiële en (strategische) beleidsbeslissingen. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende rol en fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Verbeek (Leen) – voorzitter
  • ir. G.J. van Eck (Gert-Jan) - vice-voorzitter
  • V.G. Moolenaar (Vincent)
  • G.A. van van der Steur (Ard)