Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Slachtofferhulp Nederland ziet grote toename hulpvragen na seksueel geweld

Slachtofferhulp Nederland ziet grote toename hulpvragen na seksueel geweld

Slachtofferhulp Nederland heeft dit jaar ruim 10.000 slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld geholpen, dat is zo’n 25 procent meer dan een jaar eerder. In de The Voice-periode hebben we zelfs 56 procent meer slachtoffers geholpen dan in dezelfde periode in 2021.

Er waren het afgelopen jaar meerdere onthullingen over grensoverschrijdend gedrag, de meeste aandacht ging naar het grensoverschrijdende gedrag rondom het tv-programma The Voice of Holland. Daarin vertelden vrouwen over aanranding, verkrachting en een onveilige sfeer achter de schermen bij de talentenjacht.

De media-aandacht leidde tot een piek in het aantal meldingen van seksueel geweld. Ook de politie heeft in die periode meer meldingen ontvangen over seksueel grensoverschrijdend gedrag.  Daardoor hebben ook de juristen van Slachtofferhulp Nederland meer werk verzet. In totaal hebben zij dit jaar bijna 20 procent meer slachtoffers ondersteund dan vorig jaar.

Jiska Dijk, psychosociaal adviseur van Slachtofferhulp Nederland: “Door de media-aandacht zijn er grofweg twee groepen slachtoffers die zich nu vaker bij ons hebben gemeld. Slachtoffers die in verleden te maken hadden met seksueel geweld en die daar nu (opnieuw) hulp bij zoeken. En een groep die zich door de aandacht voor het eerst realiseert dat ook zij slachtoffer zijn, nu of in het verleden. De grens om je te melden is verlaagd.’

Meer aanmeldingen lotgenoten

We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat lotgenotencontact helpt bij herstel. Zowel in de fysieke als de online lotgenotengroepen zeden hebben zich afgelopen jaar meer slachtoffers gemeld. Het aantal leden van de openbare groep seksueel geweld is sinds de media-aandacht verdubbeld. De teller staat nu op 1227 leden. Ook hier ziet Slachtofferhulp in 2022 dus een enorme piek. Er wordt bijna 2 keer zo veel verhalen gelezen en gedeeld. In januari (maand van BOOS!) zijn er 431 reacties geplaatst, terwijl dit in 2021 nog lag op een gemiddelde van 283 reacties per maand.

Jisa Dijk, psychosociaal adviseur: “We zien mensen die recent of in het verleden slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld. Die laatste groep heeft soms al vele jaren last van wat hen is overkomen. Ze kunnen zich alleen voelen in wat hen is overkomen. Door het lotgenotencontact vinden mensen erkenning en herkenning. En daardoor kunnen ze echt weer stappen zetten.”

Bemiddeling tussen daders en slachtoffers

Perspectief Herstelbemiddeling bemiddelt tussen daders en slachtoffers van onder andere seksueel geweld. Deze zusterorganisatie van Slachtofferhulp Nederland ziet in het afgelopen jaar het aantal aanmeldingen na seksueel geweld ook toenemen.  Zo’n 30% van alle zaken waarin medewerkers bemiddelen zijn gerelateerd aan seksuele misdrijven en dat is flink meer dan in voorgaande jaren. In heel 2021 ging het om 232 zaken en dit jaar ging het tot en met november al om 344 zedenzaken. Bemiddelaars leggen het eerste contact met beide partijen en in veel gevallen leidt dat tot een gesprek tussen dader en slachtoffer of een briefwisseling. Veel mensen hebben baat hierbij in hun herstel.

Jiska Dijk, psychosociaal adviseur van Slachtofferhulp Nederland: “Daders en slachtoffers zijn in de meeste gevallen bekenden van elkaar, het kan bijvoorbeeld gaan om familie, vrienden, een docent of een collega. We zien dat slachtoffers én daders weer stappen kunnen zetten na bemiddeling. Bemiddeling kan zorgen voor duidelijkheid, opluchting, minder angst en minder boosheid.”

Campagne Victim blaming

Op slachtoffers reageren omstanders nog te vaak met victim blaming: het slachtoffer (impliciet) de schuld geven van wat er is gebeurd. ‘Waarom heb je je niet verzet?’ of 'Ik zou daar nooit 's nachts alleen lopen'. Slachtoffers krijgen regelmatig met dit soort reacties te maken. Meningen en adviezen die goed bedoeld zijn, kunnen pijnlijk en kwetsend zijn voor een slachtoffer. Zo wordt het slachtoffer dubbel geraakt. Passend reageren op iemand die iets vervelends heeft meegemaakt is niet altijd makkelijk. Daarom heeft Slachtofferhulp Nederland afgelopen jaar de campagne gevoerd ‘Oordeel uit, aandacht aan’.