Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring

Onderzoek

Slachtofferhulp Nederland biedt de best mogelijke ondersteuning aan slachtoffers. In onze dienstverlening gebruiken wij wetenschappelijk beproefde methoden en werkwijzen. We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om de wereld van de wetenschap en de dagelijkse praktijk van de slachtofferhulp beter bij elkaar te brengen. Dit alles met het doel om slachtoffers zo goed mogelijk te ondersteunen.

In Nederland wordt veel onderzoek gedaan onder slachtoffers. Hun ervaringen en meningen zijn waardevol voor politici, beleidsmakers, hulpverleners en wetenschappers. Om zelf onderzoek te kunnen doen, werkt Slachtofferhulp Nederland met een slachtofferpanel. Ook werken we mee aan onderzoek van andere partijen, zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid en universiteiten. Daarnaast hebben we een wetenschappelijke klankbordgroep.

Onderzoeken waar Slachtofferhulp Nederland aan meewerkte

Een greep:

Wetenschappelijke klankbordgroep

Om de verbinding tussen de academische wereld en onze organisatie te versterken heeft Slachtofferhulp Nederland sinds 1 januari 2016 een wetenschappelijke klankbordgroep. Dit is een platform voor wetenschappers uit verschillende vakgebieden, die betrokken willen zijn bij de kennisontwikkeling op het brede domein van slachtofferschap. De wetenschappelijke klankbordgroep is een broedplaats voor innovatieve ideeën en ethische en filosofische beschouwing. Het doel: de interactie stimuleren tussen wetenschap en praktijk.

De wetenschappelijke klankbordgroep bestaat momenteel uit 11 leden uit uiteenlopende vakgebieden. Dat varieert van communicatiewetenschappen tot rechtsgeleerdheid, van E-health tot filosofie, van klinische psychologie tot criminologie en uiteraard victimologie: slachtofferwetenschap. De leden zijn in beginsel voor drie jaar lid.

Leden klankbordgroep:

 • Prof. Dr. Antony Pemberton is hoogleraar victimologie bij Intervict (Universiteit van Tilburg). Hij is geïnteresseerd in het slachtofferperspectief en de ervaringen van slachtoffers met het recht en het strafproces. Hij kiest daarbij voor een multidisciplinaire benadering, waarin inzichten uit de psychologie, rechtsgeleerdheid, sociologie en criminologie samenkomen.
 • Prof. Dr. Emile Kolthoff is zowel hoogleraar criminologie aan de Open Universiteit als lector ondermijning bij Avans Hogeschool. Hij richt zich onder meer op organisatiecriminaliteit en georganiseerde criminaliteit.
 • Prof. dr. Heleen Riper is hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit met als specialiteit E-mental health. Zij houdt zich bezig met het ontwikkelen en toetsen van online en mobiele vormen van behandeling van uiteenlopende psychische klachten, en de combinatie met reguliere vormen van therapie.
 • Prof. Dr. Peter van der Velden is hoogleraar victimologie aan de Universiteit van Tilburg. Bij de vuurwerkramp in Enschede en MH17 heeft hij gekeken naar de impact van die gebeurtenissen op de psychosociale toestand van getroffenen, hun veerkracht en het ontstaan van posttraumatische klachten.
 • Dr. Joyce Lamerichs is universitair docent gezondheidscommunicatie en interactieanalyse aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek wordt gestuurd door de vraag hoe zorgprofessionals omgaan met gespreksdilemma’s, waarbij de aandacht uitgaat naar de details van een gesprek en de interactie met de cliënt.
 • Prof. Dr. Paul Boelen is hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Utrecht en klinisch psycholoog/psychotherapeut bij het Ambulatorium. Zijn specialiteit is complexe en traumatische rouw, zoals bijvoorbeeld nabestaanden van levensdelicten en achterblijvers van vermisten.
 • Mr. Justus Candido is rechter-commissaris bij de Rechtbank Noord-Holland en promovendus aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Zijn expertise ligt op het gebied van de positie van het slachtoffer binnen het strafproces en de schadevergoeding aan slachtoffers in het bijzonder.
 • Dr. Marnix Eysink-Smeets is lector Veiligheidsbeleving bij Hogeschool InHolland en voorzitter Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties. Hij richt zich op het publiek vertrouwen in de veiligheid en veiligheidszorg. Veiligheidsbeleving, vertrouwen en rechtsvaardigheidsbeleving zijn hierbij de belangrijke deelgebieden.
 • Prof. Dr. Enny Das is hoogleraar communicatie en beïnvloeding aan de Radbouduniversiteit Nijmegen en verbonden aan het Centre for Language Studies. Zij bestudeert oorzaken van de weerstand die mensen hebben om informatie over gezondheidsrisico’s ter harte te nemen en ontwikkelt strategieën voor effectieve communicatie met betrekking tot gezondheidsrisico’s.
 • Dr. Anneke Sools is onderzoeker en docent bij de vakgroep psychologie, gezondheid en technologie van de Universiteit Twente. Daarnaast is zij programmadirecteur van het Levensverhalenlab, een centrum voor funderend onderzoek naar de relatie van levensverhalen met geestelijke gezondheid en welbevinden.
 • Prof. Dr. Paul Emmelkamp is hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Een belangrijke focus van zijn onderzoek is angststoornissen, en in het bijzonder de ontwikkeling van digitale vormen van behandeling, zoals virtuele exposure therapie. Paul Emmelkamp is ook lid van de Raad van Toezicht van Slachtofferhulp Nederland.
Ook lid worden van onze wetenschappelijke klankbordgroep?

Bent u als onderzoeker en hoogleraar, lector of docent verbonden aan een universiteit/hogeschool? En kunt u in de wetenschappelijke klankbordgroep vanuit uw discipline een bijdrage leveren aan onderzoek en practice met betrekking tot slachtoffers en slachtofferzorg? Stuur dan een e-mail naar onderzoeker/senior beleidsmedewerker Sonja Leferink.