Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instelling

Lopend onderzoek slachtofferschap

Onderzoek onder en naar slachtoffers is zeer belangrijk. Hun ervaringen en meningen zijn waardevol voor politici, beleidsmakers, hulpverleners en wetenschappers. Daarom stimuleren wij kennisontwikkeling op dit terrein. Op deze pagina leest u hoe wij hieraan bijdragen, en vindt u een overzicht van lopend onderzoek waar Slachtofferhulp Nederland bij betrokken is.

Snel naar

Peer support bij verschillende groepen slachtoffers

Promotieonderzoek naar de opbrengsten en de rol van lotgenotencontact bij het herstel voor verschillende groepen slachtoffers.

Door: Slachtofferhulp Nederland (Pien van de Ven)
Rol Slachtofferhulp Nederland: opdrachtgever, faciliteren toegang tot lotgenoten

Toelichting
In de praktijk en via anekdotisch bewijs zien wij dat slachtoffers en nabestaanden zich onder gelijkgestemden (h)erkend voelen, maar dit willen we ook graag wetenschappelijk onderbouwen. In dit onderzoek brengt Van de Ven via een observatiestudie van lotgenotengroepen de processen van zingeving en identiteitsconstructie in kaart. Ze observeerde hiervoor groepen slachtoffers van seksueel misbruik, ouders van seksueel misbruikte kinderen, ouders die een kind verloren door een verkeersongeluk, ouders die een kind verloren door suïcide en nabestaanden die een partner verloren door suïcide. Meer informatie.

Terug naar boven

Kwaliteit (in)formal support: werkt onderzoek door vrijwilligers?

Promotieonderzoek naar de mogelijkheden om hulpverlening aan slachtoffers te verbeteren.

Door: Marieke Saan (in een samenwerking tussen Slachtofferhulp Nederland en Universiteit Utrecht)
Rol Slachtofferhulp Nederland: medefinancier, werving deelnemers

Toelichting
Slachtofferhulp door vrijwilligers, werkt dat? Wat is de wetenschappelijke basis? DIt onderzoek probeert hierin inzicht te krijgen via een review van de internationaal beschikbare wetenschappelijke literatuur over behulpzame en niet-behulpzame reacties van de omgeving van slachtoffers - vanuit het perspectief van de slachtoffers. De resultaten worden gebruikt om de hulpverlening aan slachtoffers, ook door Slachtofferhulp Nederland, te onderbouwen, verbeteren en vernieuwen. 

Terug naar boven

TrafVic – hulpbehoefte na dodelijke wegongevallen

Onderzoek naar psychische klachten en hulpbehoefte van nabestaanden van dodelijke wegongevallen en slachtoffers met ernstig letsel.

Door: Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Centrum45 in samenwerking met Fonds Slachtofferhulp
Rol van Slachtofferhulp Nederland: ondersteuning bij werving nabestaanden. Daarnaast is het hoofd van de afdeling Kennis, Onderzoek en Ontwikkeling lid van de begeleidingscommissie.

Toelichting
Voor verkeersslachtoffers en nabestaanden is er weliswaar basishulp beschikbaar, maar nauwelijks gespecialiseerde hulp op maat, terwijl de situatie daar vaak wel om vraagt. Dit onderzoek wil hierin verandering brengen. Het onderzoeksteam brengt de gevolgen, behoeften en psychische klachten in kaart van nabestaanden van verkeersdoden en van slachtoffers met ernstig letsel. Daarnaast wordt een specialistische online behandeling getoetst en vergeleken met reguliere therapie.

Terug naar boven

TrafVic voor Kids

Vervolg op het TrafVic-onderzoek dat inzoomt op de psychische klachten en hulpbehoefte van kinderen die te maken hebben gehad met een verkeersongeluk.

Door: Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Centrum45 in samenwerking met Fonds Slachtofferhulp
Rol van Slachtofferhulp Nederland: het hoofd van de afdeling Kennis, Onderzoek en Ontwikkeling is lid van de begeleidingscommissie.

Toelichting
Voor kinderen zijn de gevolgen van een ongeluk nog veel groter dan voor volwassenen. Toch is er maar weinig onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke psychische gevolgen bij kinderen. TrafVic Kids is opgezet om hier beter zicht op te krijgen, en ook op welke zorg deze jonge slachtoffers nodig hebben. De doelgroep wordt actief betrokken bij de ontwikkeling van een laagdrempelige specialistische behandeling, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij hun behoeften.

Terug naar boven

Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving

Promotieonderzoek naar perceptie, aanpak en impact van slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving.

Door: Raoul Notté, met financiële ondersteuning van NWO
Rol van Slachtofferhulp Nederland: deelname klankbordgroep en werving deelnemers.

Toelichting
Onderzoek naar slachtoffers van langdurige online fraude (dating/romancefraude en sexting/sextortion); de maatschappelijke opinie over dit onderwerp en de ondersteuning die slachtoffers ontvangen. Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek naar slachtoffers van online criminaliteit

Terug naar boven

(Mannelijke) slachtoffers van sextortion

Onderzoek naar financiële afpersing met naaktvideo’s, onder jongens tot en met 26 jaar.

Door: EOKM (Expertisebureau Online Kindermisbruik)
Rol Slachtofferhulp Nederland: Werving deelnemers, Deelname klankbordgroep

Toelichting
De aanleiding van dit onderzoek was de onverminderd hoge cijfers van financiële afpersing (sextortion) onder jongens. Het voornaamste doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van financiële afpersing met naaktvideo’s of -foto’s. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen slachtoffer en afperser, de platforms waar de afpersing het vaakst plaatsvindt, de aangiftebereidheid van jongens en of ze hun gevoelens uiten naar vrienden, familie en hulpverlenende organisaties.

Terug naar boven