Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Lopend onderzoek slachtofferschap

Onderzoek onder en naar slachtoffers is zeer belangrijk. Hun ervaringen en meningen zijn waardevol voor politici, beleidsmakers, hulpverleners en wetenschappers. Daarom stimuleren wij kennisontwikkeling op dit terrein. Op deze pagina leest u hoe wij hieraan bijdragen, en vindt u een overzicht van lopend onderzoek waar Slachtofferhulp Nederland bij betrokken is.

Snel naar

Vroegtijdige opsporing en preventie van PTSS

Het 2-ASAP consortium (Towards Accurate Screening and Prevention for PTSD): Onderzoek naar vroegtijdige opsporing en preventie van PTSS

Door: Amsterdam UMC (locatie AMC, afdeling Psychiatrie) in samenwerking met andere universiteiten, zorginstellingen, ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties
Rol Slachtofferhulp Nederland: betrokken bij werving deelnemers en advies implementatie eindproducten

Toelichting

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is het voorkomen van PTSS (posttraumatische stressstoornis) en bijbehorende problemen zoals slaapproblemen, het in gedachten of dromen herbeleven van de gebeurtenis, verhoogde spanning, angst en negatieve emoties. Beoogd wordt een methode te ontwikkelen om mensen met een hoog risico op PTSS na een ingrijpende gebeurtenis vroeg op te sporen. Hierdoor wordt het mogelijk om degenen met een hoog risico gericht (preventieve) hulp aan te bieden om langdurige problemen te voorkomen. Het consortium voert hiervoor meerdere deelonderzoeken uit. Meer informatie.

Kwaliteit (in)formal support: werkt onderzoek door vrijwilligers?

Promotieonderzoek naar de mogelijkheden om hulpverlening aan slachtoffers te verbeteren.

Door: Marieke Saan (in een samenwerking tussen Slachtofferhulp Nederland en Universiteit Utrecht)
Rol Slachtofferhulp Nederland: medefinancier, werving deelnemers

Toelichting

Slachtofferhulp door vrijwilligers, werkt dat? Wat is de wetenschappelijke basis? DIt onderzoek probeert hierin inzicht te krijgen via een review van de internationaal beschikbare wetenschappelijke literatuur over behulpzame en niet-behulpzame reacties van de omgeving van slachtoffers - vanuit het perspectief van de slachtoffers. De resultaten worden gebruikt om de hulpverlening aan slachtoffers, ook door Slachtofferhulp Nederland, te onderbouwen, verbeteren en vernieuwen. 

Terug naar boven

TrafVic – hulpbehoefte na dodelijke wegongevallen

Onderzoek naar psychische klachten en hulpbehoefte van nabestaanden van dodelijke wegongevallen en slachtoffers met ernstig letsel.

Door: Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Centrum45 in samenwerking met Fonds Slachtofferhulp
Rol van Slachtofferhulp Nederland: ondersteuning bij werving nabestaanden. Daarnaast is het hoofd van de afdeling Kennis, Onderzoek en Ontwikkeling lid van de begeleidingscommissie.

Toelichting

Voor verkeersslachtoffers en nabestaanden is er weliswaar basishulp beschikbaar, maar nauwelijks gespecialiseerde hulp op maat, terwijl de situatie daar vaak wel om vraagt. Dit onderzoek wil hierin verandering brengen. Het onderzoeksteam brengt de gevolgen, behoeften en psychische klachten in kaart van nabestaanden van verkeersdoden en van slachtoffers met ernstig letsel. Daarnaast wordt een specialistische online behandeling getoetst en vergeleken met reguliere therapie.

Terug naar boven

TrafVic voor Kids

Vervolg op het TrafVic-onderzoek dat inzoomt op de psychische klachten en hulpbehoefte van kinderen die te maken hebben gehad met een verkeersongeluk.

Door: Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Centrum45 in samenwerking met Fonds Slachtofferhulp
Rol van Slachtofferhulp Nederland: het hoofd van de afdeling Kennis, Onderzoek en Ontwikkeling is lid van de begeleidingscommissie.

Toelichting

Voor kinderen zijn de gevolgen van een ongeluk nog veel groter dan voor volwassenen. Toch is er maar weinig onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke psychische gevolgen bij kinderen. TrafVic Kids is opgezet om hier beter zicht op te krijgen, en ook op welke zorg deze jonge slachtoffers nodig hebben. De doelgroep wordt actief betrokken bij de ontwikkeling van een laagdrempelige specialistische behandeling, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij hun behoeften.

Terug naar boven

Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving

Promotieonderzoek naar perceptie, aanpak en impact van slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving.

Door: Raoul Notté, met financiële ondersteuning van NWO
Rol van Slachtofferhulp Nederland: deelname klankbordgroep en werving deelnemers.

Toelichting

Onderzoek naar slachtoffers van langdurige online fraude (dating/romancefraude en sexting/sextortion); de maatschappelijke opinie over dit onderwerp en de ondersteuning die slachtoffers ontvangen. Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek naar slachtoffers van online criminaliteit

Terug naar boven

(Mannelijke) slachtoffers van sextortion

Onderzoek naar financiële afpersing met naaktvideo’s, onder jongens tot en met 26 jaar.

Door: EOKM (Expertisebureau Online Kindermisbruik)
Rol Slachtofferhulp Nederland: Werving deelnemers, Deelname klankbordgroep

Toelichting

De aanleiding van dit onderzoek was de onverminderd hoge cijfers van financiële afpersing (sextortion) onder jongens. Het voornaamste doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van financiële afpersing met naaktvideo’s of -foto’s. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen slachtoffer en afperser, de platforms waar de afpersing het vaakst plaatsvindt, de aangiftebereidheid van jongens en of ze hun gevoelens uiten naar vrienden, familie en hulpverlenende organisaties.

Terug naar boven