Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Samen onderzoek doen

Wij ontvangen regelmatig onderzoeksaanvragen en afstudeerverzoeken. Dit juichen wij toe, omdat onderzoek kan bijdragen aan een betere dienstverlening en beter herstel voor slachtoffers. Daarin werken wij graag samen met universiteiten, kennispartners en onderzoekscentra. Wel hanteren wij bij de beoordeling van aanvragen heldere criteria, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, toegevoegde waarde en uitvoerbaarheid.

Snel naar

Samenwerkingspartner in onderzoek

Onze kennis bouwen wij voor een belangrijk deel op in de praktijk: zo staan wij jaarlijks 150.000 slachtoffers persoonlijk met raad en daad bij. Daarbij maken onze experts gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten en gevalideerde methodieken. Ook hoe mensen onze dienstverlening gebruiken, levert een schat aan informatie op. Daarnaast voeren wij eigen onderzoek uit en dragen wij op diverse andere manieren bij aan kennisontwikkeling en kennisdeling:

 • Sinds 2020 hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Met deze organisatie werken wij aan een gezamenlijke onderzoeksagenda om onze dienstverlening in de toekomst nog meer evidence-based uit te voeren.

 • Wij werken zeer regelmatig mee aan onderzoeksprojecten van universiteiten en andere (kennis)instituten zoals nationaal psychotraumacentrum ARQ, het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 • Jaarlijks organiseren wij voor zo’n 60 deelnemers uit ons netwerk een Summerschool voor de uitwisseling van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van slachtofferschap.

Terug naar boven

Wegingsfactoren onderzoek

 • Belasting voor slachtoffers en de beschikbaarheid van eventuele (na)zorg.

 • Nut en opbrengst van het onderzoek voor slachtoffers en/of voor onze dienstverlening.

 • Kwaliteit van het onderzoek en de onderzoekers: bij voorkeur gerenommeerde onderzoeksinstituten en academische onderzoekers.

 • Uitvoerbaarheid: we wegen mee of de relevante onderzoekspopulatie uit ons clientregistratiesysteem te selecteren is (dit is bijvoorbeeld niet het geval voor personen met een licht verstandelijke beperking of slachtoffers van hatecrime). In sommige gevallen kan gewerkt worden met proxies.

 • Bij academisch onderzoek: groen licht van de medisch-ethische commissie.

 • Organisatorische werklast (bijvoorbeeld steekproeven trekken; mailings; werven via website/socials; registratie retourpost; afhandelen van mailtjes en telefoontjes), en de mogelijkheid om onze kosten door te berekenen.

 • De fase waarin een verzoek bij ons terecht komt. Is dit bij het opstellen van een onderzoeksplan of in de offertefase, dan is er nog ruimte om te bespreken wat onze (on)mogelijkheden zijn. Verzoeken die bij ons komen op het moment dat er slachtoffers gezocht/benaderd moeten worden, worden in de regel niet gehonoreerd.

 • Hoeveelheid onderzoeken naar een bepaalde doelgroep (parameters/periode).

Terug naar boven

Afstudeerbeleid

Studenten van mbo-, hbo- en wo-opleidingen kunnen bij ons afstudeeronderzoek doen. Onze regiomanagers bepalen of en voor hoeveel studenten ze dit willen faciliteren. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de begeleiding. Wel gelden er twee algemene spelregels:

 • Afstudeerders mogen geen slachtoffers benaderen voor hun onderzoek.

 • Voorwaarde is dat je bij ons werkzaam bent als stagiair of medewerker.

WIl je afstudeeronderzoek doen bij Slachtofferhulp Nederland? Neem dan contact op met de regiomanager in jouw regio

Terug naar boven