Heeft u een klacht?

Wij doen onze uiterste best om u goed van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Probeer uw klacht eerst te bespreken met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Een gesprek kan een probleem vaak al oplossen. Als dat niet mogelijk is, dan kunt u een officiële klacht indienen.

Klachtenreglement

Slachtofferhulp Nederland neemt elke klacht zeer serieus. We willen weten wat er aan de hand is zodat wij u (alsnog) beter kunnen helpen of kunnen leren van de klacht. Klachten zijn belangrijk omdat deze aangeven waar we eventueel verbetering kunnen aanbrengen in onze hulpverlening.

In het Klachtenreglement vindt u alle informatie over het indienen van een klacht. De folder 'Een klacht indienen' is een verkorte versie van het klachtenreglement.

Een klacht indienen

U kunt uw klacht indienen via het hiervoor bestemde klachtenformulier

Klachtencommissie

De Klachtencommissie van Slachtofferhulp Nederland bestaat uit drie onafhankelijke leden:

  • Mevr. mr. J.M.Willems, rechter Rechtbank Midden-Nederland
  • Dhr. mr. S.van Krugten, jurist NIFP Noord-Oost Nederland
  • Mevr. M.Stuyt, relatie- en gezinstherapeut