Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring

Slachtofferhulp Nederland geeft minister advies uitbreiding slachtofferrechten

Met de verdere uitbreiding van slachtofferrechten zet de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, een volgende stap om de positie van het slachtoffer in het strafproces te versterken. Slachtofferhulp Nederland adviseert om de wens van het slachtoffer centraler te stellen in het strafproces.

De afgelopen periode heeft Slachtofferhulp Nederland advies uitgebracht over de conceptwetsvoorstellen ‘uitbreiding slachtofferrechten’ en ‘de modernisering van het Wetboek van Strafvordering boeken 3,4,5 en 6’. Zo wordt o.a. voorgesteld de kring van spreekgerechtigden uit te breiden met stieffamilieleden van het overleden slachtoffer, een verschijningsplicht op zitting in te voeren voor een (gedetineerde) verdachte en spreekrecht in te voeren bij tbs-verlengingszittingen. Ook betreft het conceptwetsvoorstel een wijziging van de artikel 12 procedure en een zelfstandige mogelijkheid voor de benadeelde partij om in hoger beroep en cassatie te gaan.

Advies

Slachtofferhulp Nederland adviseert de minister om de wens van het slachtoffer centraler te stellen en de positie van het slachtoffer in het strafproces op bepaalde onderdelen nog verder te versterken. Onderstaande voorstellen heeft Slachtofferhulp Nederland daartoe aan de minister gedaan:

  • Enkel verplichte aanwezigheid (gedetineerde) verdachte tijdens het spreekrecht indien het slachtoffer dit zelf wil;
  • Verplichting strafrechter om in de uitspraak uitleg te geven als hij afwijkt van een standpunt van het slachtoffer;
  • Mogelijkheid voor het slachtoffer om ook na het requisitoir van de officier van justitie en pleidooi van de advocaat van verdachte te spreken over het bewijs, de juridische duiding daarvan en de strafmaat;
  • Invoering hardheidsclausule spreekgerechtigden;
  • Spreekrecht bij zitting waarop gesproken wordt over wijziging van de bijzondere voorwaarden;
  • (Voorwaardelijke) beëindiging tbs enkel nadat het slachtoffer gebruik heeft kunnen maken van het spreekrecht;
  • Uitbreiding voorschotregeling voor bepaalde geweldsdelicten en de dood door schuld delicten;
  • Wijziging van de artikel 12 procedure door o.a. het invoeren van een heroverwegingsmogelijkheid voor de officier van justitie en een wettelijke verplichting om een klager uit te nodigen voor een hoorzitting;
  • Een wettelijke mogelijkheid voor het slachtoffer om een verzoek tot aanhouding van de zitting in te dienen.

 

Bekijk het advies van Slachtofferhulp Nederland in meer detail:

Het advies van Slachtofferhulp Nederland over het conceptwetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten

Het advies van Slachtofferhulp Nederland over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, boeken 3,4,5 en 6