Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Samenwerking met gemeenten voor sociale veiligheid

High impact crimes als beroving, woninginbraak of overval kunnen van grote invloed zijn op de veiligheidsbeleving. Wij helpen gemeenten om het gevoel van sociale veiligheid te herstellen of verbeteren. Wij werken daarbij nauw samen met wijkteams.

Snel naar

Samenwerking met sociale wijkteams

Ook cliënten van wijkteams kunnen wij ondersteuning bieden. Dit doen wij op casusniveau: onze experts bieden hulp aan slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken, vermissing of zelfdoding, afgestemd op hun individuele behoefte. Het komt ook voor dat wij zelf de samenwerking met wijkteams opzoeken. Bijvoorbeeld wanneer een slachtoffer naast onze ondersteuning andere behoeften heeft waarbij het wijkteam kan helpen. In alle gevallen kan je rekenen op onze deskundigheid: wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van psychosociale, praktische en juridische ondersteuning van slachtoffers en leiden al onze medewerkers hierin op. En met onze landelijke dekking zijn we altijd in de buurt.

Terug naar boven

Inzet casemanagers

Slachtoffers van ernstige gewelds-, zedendelicten en nabestaanden van moord/doodslag hebben vaak intensieve en soms langdurige begeleiding nodig om hun leven weer op te pakken. Dit vraagt om specialistische kennis en vaardigheden. Hiervoor kunnen gemeenten, GGD’s, en bijvoorbeeld Centra Seksueel Geweld (CSG’s) en Veilig Thuis onze casemanagers inschakelen. Deze begeleiden slachtoffers van de eerste zorgfase tot en met strafrechtelijk onderzoek en strafrechtelijke vervolging. Dit geeft continuïteit. Ook werken zij nauw samen met de zorg- en rechtsketen, volgens de intersectorale multidisciplinaire aanpak (MDA++) rondom complexe problematiek. Zo weet je zeker dat de zorg voor slachtoffers in goede handen is.

Terug naar boven

Herhaald slachtofferschap voorkomen

In de nazorg van delicten zoals overvallen, straatroof, geweld en woninginbraken is de aandacht voor het slachtoffer cruciaal. Wij bieden emotionele, praktische en juridische ondersteuning aan individuele slachtoffers. Ook helpen we gemeenten wanneer het gevoel van sociale veiligheid in het geding is. Daarbij adviseren wij vaak een pakket aan verschillende praktische mogelijkheden om herhaald slachtofferschap te voorkomen. Denk aan:

  • de online scan Politiekeurmerk Veilig Wonen

  • Veilig Wonen Scan van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

  • specifieke activiteiten van de gemeente om de sociale veiligheid te vergroten, zoals deelname aan een buurtapp, Burgernet, een buurtpreventieteam of een besloten Facebookgroep van de gemeente

Ook helpen wij slachtoffers die hiervoor in aanmerking komen, bij aanvragen voor de subsidieregeling Overvallen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Kwetsbare inwoners met een verhoogd risico op slachtofferschap verdienen extra aandacht bij het voorkomen van herhaald slachtofferschap. Zij doen minder vaak aangifte en zelfstandig contact opnemen met hulp- en zorgorganisaties is voor deze groep minder vanzelfsprekend. Wij helpen gemeenten om kwetsbare inwoners eerder te identificeren en te bereiken, en beter te beschermen. Sinds 2018 werken we hierbij samen met de politie en het Openbaar Ministerie.

Terug naar boven

Ondersteuning speciaal gericht op bedrijven

In samenwerking met gemeenten bieden wij ook ondersteuning en advies rondom herhaalpreventie aan bedrijven die met High Impact Crime te maken hebben (gehad). Hierbij hebben we oog voor de verschillende betrokkenen, zoals werkgever, werknemers en betrokken klanten. Onze dienstverlening aan bedrijven bestaat uit:

  • voorlichting aan werkgevers over hoe zij bij overvallen werknemers het beste kunnen begeleiden

  • advies aan werkgevers die voor zaakschade en/of immateriële schade een schadevergoeding krijgen via het strafproces. We informeren dan over de schadevergoedingsregeling en de voorschotregeling (rijksoverheid.nl)

  • maatwerk. Wil je als ondernemer de emotionele verwerking in eigen kring oplossen? Dat kan. Wellicht kan dan onze juridische begeleiding waardevol zijn. Bijvoorbeeld om een schadevergoeding te krijgen, een subsidieaanvraag of informatie en ondersteuning bij een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Terug naar boven