Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Ondersteuning bij ramp of crisis

Omvangrijke zedenzaken, een vliegramp of terroristische aanslag: bij een ramp of crisis is Slachtofferhulp Nederland de aangewezen partij om (na)zorg te verlenen aan slachtoffers of getuigen. Zo kunnen wij direct versterking leveren voor het kernteam en het opvangteam – zo nodig bovenregionaal. Ook zijn wij er voor juridisch advies en desgewenst zetten wij razendsnel een online Informatie- en Adviescentrum (IAC) op. Een overzicht van de mogelijkheden die wij bieden.

Snel naar

Online IAC - één loket voor informatievoorziening en dienstverlening

Met een online Informatie- en adviescentrum (IAC) bieden we slachtoffers, nabestaanden en andere geïnteresseerden één centraal loket waarin alle relevante informatiestromen samenkomen. Binnen een paar uur na uw aanvraag. Hierdoor kunnen organisaties zoals de gemeente, politie en GGD zich concentreren op hun kerntaken en vinden slachtoffers en nabestaanden oplossingen voor problemen waar ze tegenaan lopen: tijdig, passend en op grond van complete, betrouwbare en eenduidige informatie. Soms nog lang na de ramp, zoals ons IAC rondom de MH17: vliegrampoekraine.nl.

Extra mogelijkheden

  • Een besloten gedeelte – waar bijvoorbeeld nabestaanden toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie, of waar slachtoffers ervaringen en tips met uitwisselen en elkaar steunen.

  • Loket voor zelfredzame slachtoffers – hier kunnen slachtoffers en getuigen zich melden die in eerste instantie niet met hulpverlenende instanties in contact zijn geweest, maar later toch behoefte hebben aan ondersteuning.

Terug naar boven

Opgeleide medewerkers voor opvangteams

Na rampen en grotere incidenten zetten wij op afroep door de GGD direct deskundige medewerkers uit onze geledingen in. Zij leveren dan psychosociale hulpverlening in multidisciplinaire opvangteams. Over deze inzet hebben wij goede afspraken met de veiligheidsregio's. Indien nodig maken we gebruik van onze bovenregionale of landelijke capaciteit.

Terug naar boven

Inhoudelijke experts voor kernteams

Welke inzet is nodig na een ramp of crisis en hoe wordt de nazorg geregeld? Om hierover besluiten te nemen, roept de GGD direct een kernteam bijeen. Hierin is ook Slachtofferhulp Nederland vertegenwoordigd. Onze teamleiders worden hiervoor jaarlijks geschoold om hun taak als kernteamlid goed uit te kunnen voeren. In dit kernteam brengen zij de nodige kennis in over de behoeften en problemen die bij getroffenen ontstaan en adviseren ze over individuele en collectieve interventies. 

Terug naar boven

Juridisch advies binnen 24 uur

Veel ooggetuigen van een schiet- of steekincident, meerdere gewonden na een omgevallen hoogwerker op een schoolplein of verkeersongeval: in de aanpak voor de nafase van calamiteiten verdient ook het juridische thema de juiste aandacht. Denk aan de rechten die slachtoffers hebben en welke vormen van financieel herstel er zijn. Onze juristen leveren graag advies, indien nodig binnen 24 uur.

Terug naar boven

Professionele fotoschouw

Fysiek afscheid nemen van een naaste is een belangrijk onderdeel van rouwverwerking. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als het lichaam niet toonbaar is door ernstig letsel, kan dit het rouwproces in de weg staan. Zijn er wel identificatiefoto’s van het lichaam beschikbaar? Overweeg dan een fotoschouw. Hierbij bereidt een van onze casemanagers nabestaanden zorgvuldig voor en neemt hen stap voor stap mee door de afbeeldingen (als ze ervoor kiezen deze te bekijken). Zíj bepalen het tempo en wanneer ze genoeg hebben gezien.

Terug naar boven

Media-ondersteuning

Heeft er een gebeurtenis plaatsgevonden waarbij slachtoffers, nabestaanden of achterblijvers het middelpunt zijn geworden van het nieuws? De media-adviseurs van Namens de Familie helpen de media-aandacht in goede banen te leiden. Neem contact op via info@namensdefamilie.nl of kijk op namensdefamilie.nl.

Terug naar boven