Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instelling

Belangenbehartiging slachtoffers

Sinds jaar en dag zetten wij onze kennis en kunde in om de positie van slachtoffers te verbeteren. Zo denken wij mee over (de implementatie van) wet- en regelgeving, soms via een internetconsultatie, soms ook via een formele brief. Daarnaast vertalen wij verbeterpunten die wij in de praktijk signaleren naar aanbevelingen voor diverse ketenpartners, zoals gemeenten en andere overheden, en voeren wij gerichte campagnes. Enkele recente voorbeelden.

Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire

In de nasleep van de kinderopvangtoeslagenaffaire ondersteunen wij gedupeerde ouders. Hierdoor hebben wij het perspectief van deze slachtoffers scherp in beeld, en zien wij wat er voor hen in de hersteloperatie voor verbetering vatbaar is. In gesprekken met de Staatssecretaris en de Belastingdienst komen wij op voor de belangen van de gedupeerde ouders, en zoeken we afstemming over verbeterpunten. Lees meer.


Achterblijvers van vermiste personen

Voor de wet gelden vermiste personen als levend. Hierdoor stuiten achterblijvers vaak op bureaucratische onmogelijkheden wanneer zij in afwezigheid van de vermiste zaken willen regelen. Wij bieden achterblijvers psychosociale en juridische ondersteuning. Daarnaast realiseren wij als officieuze ombudsman voor deze groep maatwerkoplossingen in samenwerking met instanties. Lees meer.


Wet- en regelgeving

Wij adviseren rondom zedenwetgeving (2020) en de Wet USB (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen).

Campagnes

Belangen van slachtoffers behartigen wij ook door campagne te voeren voor de verbetering van hun positie. Enkele recente voorbeelden:

Het Witte Balkje

Met de campagne Het Witte Balkje zetten wij ons in voor de privacy van slachtoffers. We hebben onder andere een witboek uitgebracht waarin slachtoffers, professionals, politici en medewerkers van Slachtofferhulp Nederland aan het woord komen. Ook hebben we een petitie opgezet. In 2021 hebben we de campagne verder kracht bijgezet met een tweetal webinars over dit onderwerp voor ketenpartners.

Fonds voor gedupeerden 

Naar aanleiding van de recente avondklokrellen hebben wij gepleit voor het oprichten van een fonds voor gedupeerden. Door toepassing van het snelrecht lopen slachtoffers het risico hun schade niet te kunnen verhalen.