Recht om te vragen om een schadevergoeding

U heeft het recht om een schadevergoeding te vragen als u schade heeft geleden door een strafbaar feit. Ook als nabestaande van een slachtoffer heeft u dit recht.

Schadevergoeding eisen in het strafproces

Heeft u emotionele of lichamelijke schade door een strafbaar feit? Of heeft u bijvoorbeeld schade aan uw spullen? Vertel dit aan de politie als u aangifte doet. Vaak kunt u een schadevergoeding vragen van de verdachte. U ontvangt van het Openbaar Ministerie het formulier 'Verzoek tot Schadevergoeding'.

Op dit formulier kunt u invullen wat voor schade u heeft en welk bedrag u wilt krijgen. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland helpt u bij het invullen van het formulier. Ook een advocaat kan u helpen bij het invullen van het formulier.

Schadevergoeding vragen aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Heeft u ernstig emotioneel of lichamelijk letsel door een geweldsmisdrijf of seksueelmisdrijf? Dan krijgt u in sommige gevallen een tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Wij helpen u bij het indienen van de aanvraag.