Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Betere zorg nodig voor nabestaanden van moord of doodslag

Betere zorg nodig voor nabestaanden van moord of doodslag

Mensen die een dierbare verliezen door moord of doodslag lopen een verhoogd risico om complexe rouwklachten te ontwikkelen.

Nabestaanden kampen soms jarenlang met ernstige psychische problemen die niet herkend worden als complexe rouw. Daar is nog te weinig aandacht voor onder (zorg-)professionals en werkgevers. Slachtofferhulp Nederland roept huisartsen, bedrijfsartsen, ggz-instellingen en zorgverzekeraars daarom op om deze groep beter te ondersteunen en te behandelen.

Zorg voor een passende verwijzing op basis van de juiste diagnose

Sinds maart 2022 staat de persisterende-rouwstoornis (PRS) beschreven in het handboek voor psychische stoornissen DSM-5. Daarmee is er erkenning voor nabestaanden die langdurig last houden van rouwklachten. De toevoeging van de stoornis aan de DSM-5 maakt het bovendien mogelijk een behandeling – deels – vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar. Helaas blijkt uit onderzoek dat professionals die verwijzen en diagnosticeren nog onvoldoende weten over PRS. Daardoor worden nabestaanden soms behandeld voor een diagnose PTSS, terwijl er sprake is van complexe rouwklachten.

Onze aanbevelingen voor huisartsen en ggz-professionals:

  • Vergroot de kennis over persisterende-rouwstoornis en de gevolgen voor nabestaanden van moord of doodslag.
  • Zorg – eventueel samen met casemanagers van Slachtofferhulp Nederland – voor een passende verwijzing.

Verbeter de toegang tot psychologische hulpverlening

Voor nabestaanden en slachtoffers van moord of doodslag zijn de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg een groot probleem. Slachtofferhulp Nederland helpt jaarlijks velen in hun herstel, maar onze dienstverlening is geen psychologische hulpverlening. Een behandeling voor aanhoudende gecompliceerde rouwklachten is er al. Maar het aantal gespecialiseerde therapeuten is relatief klein, waardoor wachttijden van meer dan een jaar geen uitzondering zijn. De groep nabestaanden van slachtoffers van moord of doodslag is klein; waarschijnlijk gaat het om een paar honderd mensen. Het zou dan ook mogelijk moeten zijn om hen voorrang te geven bij ggz-instellingen die de behandeling aanbieden.

Onze aanbevelingen voor ggz-instellingen en zorgverzekeraars:

  • Verbeter de toegankelijkheid van de behandeling voor persisterende-rouwstoornis voor nabestaanden van moord of doodslag.
  • Geef deze nabestaanden voorrang bij psychologische hulpverlening.

Bied nabestaanden van geweldsslachtoffers langer rouwverlof

De impact van het verlies van een dierbare door een strafbaar feit is vaak enorm. Onze ervaring met slachtoffers en nabestaanden leert dat dit op de werkvloer soms tot problemen leidt. Mensen moeten te snel weer aan het werk, terwijl hun functioneren ernstig belemmerd wordt door rouwklachten. Meer kennis over persisterende-rouwstoornis zou werkgevers, bedrijfsartsen en arbodiensten helpen om werknemers goed te ondersteunen bij de terugkeer naar werk. Wij pleiten daarnaast voor een langer rouwverlof voor nabestaanden van geweldsslachtoffers dat wettelijk wordt vastgelegd. Op de lange termijn kan dit extra arbeidsverzuim voorkomen.

Onze aanbevelingen voor werkgevers, bedrijfsartsen en arbodiensten:

  • Vergroot de kennis over persisterende-rouwstoornis en de gevolgen voor nabestaanden van moord of doodslag.
  • Geef deze nabestaanden langer rouwverlof, zodat zij tijd hebben voor hun herstel.

Meer weten?

Wilt u advies over passende ondersteuning aan nabestaanden van moord of doodslag? Of wilt u meer weten over het werk van onze casemanagers? Bel de Advieslijn voor professionals voor overleg met 1 van onze deskundigen.

Op Steunbijverlies.nl vindt u meer informatie over complexe rouw.

Bekijk ook