Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instelling

Onze financiën

Slachtofferhulp Nederland krijgt subsidie van de Rijksoverheid en gemeenten. Daardoor kunnen we slachtoffers gratis helpen.

ANBI en fiscaliteit

Stichting Slachtofferhulp Nederland heeft de ANBI status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De belastingdienst kan een instelling aanwijzen als een ANBI wanneer deze aan bepaalde voorwaarden voldoet. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Naam

Stichting Slachtofferhulp Nederland

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer van de Stichting Slachtofferhulp Nederland is 70.839.56

Bezoekadres

Slachtofferhulp Nederland, Moeder Teresalaan 100, 3527 WB Utrecht

Postadres

Slachtofferhulp Nederland, Postbus 14208, 3508 SH Utrecht

Bestuurssamenstelling/ namen bestuursleden

Mevrouw mr. R.H.M. Jansen MPA, voorzitter Raad van Bestuur
de heer drs. E.M. van der Kruijk, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid

Op de Stichting Slachtofferhulp Nederland is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) van toepassing. De beloning van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt jaarlijks gepubliceerd in de jaarrekening documenten.

Op de betaalde medewerkers van Slachtofferhulp Nederland is de CAO Zorg & Welzijn van toepassing.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Slachtofferhulp Nederland is neergelegd in de Statuten.

De stichting heeft blijkens artikel 2, lid 1, ten doel:

  1. slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken, rampen en calamiteiten adequaat op te vangen en te begeleiden ten einde de schade op materieel en immaterieel gebied zoveel mogelijk te beperken;
  2. de belangen van slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten op dusdanige wijze te behartigen dat de positie van deze slachtoffers de vereiste politieke en maatschappelijke aandacht krijgt en mogelijke knelpunten met betrekking tot deze positie worden opgelost.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het verslag van de in het voorgaande boekjaar uitgeoefende activiteiten is te vinden in het laatste gepubliceerde jaarverslag en in het Publieksjaarverslag

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is te vinden in het laatste gepubliceerde jaarverslag.

Belastingvrij schenken

Slachtofferhulp Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom kan een donatie van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken (binnen de daarvoor geldende regels).