Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Onze financiën

Slachtofferhulp Nederland krijgt subsidie van de Rijksoverheid en gemeenten. Daardoor kunnen we slachtoffers gratis helpen.

Bestuurssamenstelling/ namen bestuursleden

Mevrouw mr. R.H.M. Jansen MPA, voorzitter Raad van Bestuur
de heer drs. E.M. van der Kruijk, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid

Op de Stichting Slachtofferhulp Nederland is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) van toepassing. De beloning van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt jaarlijks gepubliceerd in de jaarrekening documenten.

Op de betaalde medewerkers van Slachtofferhulp Nederland is de CAO Sociaal werk van toepassing.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Slachtofferhulp Nederland is neergelegd in de Statuten.

De stichting heeft blijkens artikel 2, lid 1, ten doel:

  1. slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken, rampen en calamiteiten adequaat op te vangen en te begeleiden ten einde de schade op materieel en immaterieel gebied zoveel mogelijk te beperken;
  2. de belangen van slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten op dusdanige wijze te behartigen dat de positie van deze slachtoffers de vereiste politieke en maatschappelijke aandacht krijgt en mogelijke knelpunten met betrekking tot deze positie worden opgelost.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het verslag van de in het voorgaande boekjaar uitgeoefende activiteiten is te vinden in het laatste gepubliceerde jaarverslag en in het Publieksjaarverslag

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is te vinden in het laatste gepubliceerde jaarverslag.

Belastingvrij schenken

Slachtofferhulp Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom kan een donatie van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken (binnen de daarvoor geldende regels).