Vermissing

Als een dierbare plotseling verdwijnt en (langdurig) vermist is, dan ondervindt u als achterblijver mogelijk diverse problemen. Naast de emotionele impact zijn er regelmatig problemen op financieel en praktisch gebied.

Misschien heeft u vragen als:

  • Hoe kan ik in afwezigheid van een dierbare financiele, juridische en praktische zaken regelen?
  • Hoe kan ik in contact komen met andere achterblijvers?
  • Hoe ga ik om met spanning, verdriet en onzekerheid na de vermissing?

Wij helpen u antwoord te vinden op deze en andere vragen.

Wat kan ik zelf doen?

Wie kan er helpen?

Familie of vrienden

De steun van familie, goede vrienden of een nabije collega kan heel kostbaar zijn als een dierbare vermist is. Ze kunnen u helpen bij het zoeken van de vermiste. Ook kan een van hen optreden als vaste contactpersoon naar instanties zoals bijvoorbeeld de politie, de school, een werkgever, etc. Daarnaast kunnen zij u waarschijnlijk helpen bij allerlei praktische zaken die geregeld moeten worden.

Slachtofferhulp Nederland

Ook wij kunnen en willen u graag helpen, onze hulp is altijd gratis. Wij zijn het centrale punt in Nederland waar achterblijvers en andere betrokkenen na melding bij de politie terecht kunnen voor informatie, tips, emotionele, praktische en juridische hulp. Wij zijn niet betrokken bij de opsporing. U kunt bij ons terecht voor informatie over alles rond vermissingen. Als er specialistische hulp gewenst is verwijzen wij u door voor passende hulp.

Emotionele steun

De vermissing van uw dierbare kan spanning, verdriet en onrust oproepen bij u of uw omgeving. Wij luisteren naar uw verhaal, denken met u mee en ondersteunen u daar waar mogelijk.

Praktische hulp

Wij kunnen een brugfunctie vervullen tussen achterblijvers en betrokken organisaties zoals de politie. Het kan zijn dat er allerlei praktische zaken te regelen zijn, bijvoorbeeld formulieren die moeten worden ingevuld. Onze medewerkers kunnen u hierbij helpen. In onze folder ‘Hulp voor achterblijvers van vermiste personen’ vindt u praktische tips en leest u wat u kunt regelen als achterblijver van een langdurige vermissing.

Juridisch advies

Wij kunnen u adviseren in de juridische zaken die betrekking hebben op een vermissing en verwijzen u waar nodig door naar andere dienstverleners.

Hulp nodig?

Neem gerust telefonisch contact met ons op: 0900-0101.