Vermissing

Als een dierbare plotseling verdwijnt en (langdurig) vermist is, dan ondervindt u als achterblijver mogelijk diverse problemen. Naast de emotionele impact zijn er regelmatig problemen op financieel en praktisch gebied.

Misschien heeft u vragen als:

 • Hoe kan ik in afwezigheid van een dierbare financiele, juridische en praktische zaken regelen?
 • Hoe kan ik in contact komen met andere achterblijvers?
 • Hoe ga ik om met spanning, verdriet en onzekerheid na de vermissing?

Wij helpen u antwoord te vinden op deze en andere vragen.

Wat kan ik zelf doen?

 • Is er acuut gevaar?

  Is de vermiste persoon in acuut gevaar? Bel dan 112.

  Of er acuut gevaar is verschilt bij volwassenen en kinderen.

  Is er geen acuut gevaar?

  Meld de vermissing dan persoonlijk bij de politie. Bel de politie voor het maken van een afspraak: 0900-8844.

  Lees verder voor tips bij het doen van melding bij de politie.

 • U kunt zelf op zoek gaan naar de vermiste persoon. U weet waar de vermiste zich het laatst bevond, op welke plekken hij of zij normaal komt en u heeft mogelijk toegang tot zijn/haar agenda. Vraag hulp van vrienden, familie of kennissen bij het zoeken. Zorg dat er altijd iemand thuis is terwijl anderen zoeken.

 • Het is belangrijk ook aandacht te hebben voor uzelf en op tijd rust te nemen. De aanhoudende onzekerheid kunnen onder meer heftige emoties en lichamelijke (spannings)klachten met zich meebrengen. U voelt zich misschien medeverantwoordelijk voor de vermissing. Of u vindt dat u niet voldoende gedaan hebt om de vermiste terug te vinden. Als u na verloop van tijd uw leven weer probeert op te pakken, voelt u zich daar mogelijk schuldig over.

  Maakt u zich zorgen?

  Maakt u zich zorgen over hoe het met u gaat? Neem dan contact op met uw huisarts. De huisarts kan samen met u kijken of en zo ja welke hulp u nodig heeft. U kunt hierbij denken aan het maatschappelijk werk, een fysiotherapeut of een psycholoog.

 • Wij hebben voor het geval van vermissing afspraken gemaakt met verschillende instanties, zoals verzekeraars en banken. Wij kunnen u rechtstreeks doorverwijzen naar de juiste contactpersonen bij deze instanties. Met hen kunt u afspraken maken over de lopende (betalings)verplichtingen van uw dierbare gedurende de vermissing.  

  Juist omdat vermissing weinig voorkomt, weten medewerkers van instanties niet altijd wat er mogelijk is en hoe ze moeten reageren. Wij helpen u om de juiste ingang te vinden bij deze instanties om de zaken van de vermiste persoon goed te regelen. Neem hiervoor contact met ons op.

Wie kan er helpen?

Familie of vrienden

De steun van familie, goede vrienden of een nabije collega kan heel kostbaar zijn als een dierbare vermist is. Ze kunnen u helpen bij het zoeken van de vermiste. Ook kan een van hen optreden als vaste contactpersoon naar instanties zoals bijvoorbeeld de politie, de school, een werkgever, etc. Daarnaast kunnen zij u waarschijnlijk helpen bij allerlei praktische zaken die geregeld moeten worden.

Slachtofferhulp Nederland

Ook wij kunnen en willen u graag helpen, onze hulp is altijd gratis. Wij zijn het centrale punt in Nederland waar achterblijvers en andere betrokkenen na melding bij de politie terecht kunnen voor informatie, tips, emotionele, praktische en juridische hulp. Wij zijn niet betrokken bij de opsporing. U kunt bij ons terecht voor informatie over alles rond vermissingen. Als er specialistische hulp gewenst is verwijzen wij u door voor passende hulp.

Emotionele steun

De vermissing van uw dierbare kan spanning, verdriet en onrust oproepen bij u of uw omgeving. Wij luisteren naar uw verhaal, denken met u mee en ondersteunen u daar waar mogelijk.

Praktische hulp

Wij kunnen een brugfunctie vervullen tussen achterblijvers en betrokken organisaties zoals de politie. Het kan zijn dat er allerlei praktische zaken te regelen zijn, bijvoorbeeld formulieren die moeten worden ingevuld. Onze medewerkers kunnen u hierbij helpen. In onze folder ‘Hulp voor achterblijvers van vermiste personen’ vindt u praktische tips en leest u wat u kunt regelen als achterblijver van een langdurige vermissing.

Wij kunnen u helpen om praktische zaken rechtstreeks te regelen met de juiste contactpersonen van instanties, zoals verzekeraars, banken en overheidsinstellingen. Slachtofferhulp Nederland behartigt de belangen van vermisten en achterblijvers door knelpunten te rapporteren aan het ministerie van Veiligheid en Justitie en afspraken te maken met instanties.

Juridisch advies

Wij kunnen u adviseren in de juridische zaken die betrekking hebben op een vermissing en verwijzen u waar nodig door naar andere dienstverleners.

Hulp nodig?

Neem gerust telefonisch contact met ons op: 0900-0101.