Summer School Victimologie geslaagd in verbinden wetenschap, praktijk en organisaties

Artikel geplaatst op 4-7-17 om 16:00

De eerste editie van de Summer School Victimologie op 29, 30 juni en 1 juli over integrale slachtofferzorg is zeer goed geslaagd. Deelnemers vanuit onder andere de politie, de reclasseringsorganisaties, rechtspraak, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven verdiepten en verbreedden gedurende deze 3-daagse leergang hun juridische en psychosociale kennis vanuit victimologische perspectief.

INTERVICT en Slachtofferhulp Nederland zijn er als opdrachtgevers van de Summer School van overtuigd dat verbinding zorgt voor een beter begrip van en voor slachtoffers en voor hun ervaringen. 'Zo ontstaat een groter handelingsperspectief en meer intellectuele uitdaging voor professionals en vrijwilligers en dat leidt tot betere dienstverlening aan en empowerment van slachtoffers', zegt Victor Jammers. 

Noodzaak voor integrale slachtofferzorg

Sonja Leferink, coördinator Summer School vervolgt: 'Slachtoffers hebben last van een versnipperde dienstverlening. Integrale slachtofferzorg lijkt nog een stip op de horizon en mede met deze 3-daagse hopen we de noodzaak op het netvlies van de ketenpartners te krijgen. Ze vervolgt: 'Iedere juridische professional die met slachtoffers in aanraking komt moet enige basiskennis hebben van traumatische stressreacties en bepaalde stoornissen. En andersom moeten hulpverleners uit het psychosociale domein weten wat het strafproces voor slachtoffers betekent. Het strafproces kan soms aanleiding geven tot secundaire victimisatie, maar via slachtofferrechten ook mogelijkheden voor empowerment bieden.'  Mr. Richard Korver pleit in zijn afsluitende college ook voor interdisciplinaire samenwerking. 'Samenwerking tussen verschillende disciplines is onontbeerlijk voor een zo snel mogelijke overgang van slachtoffer naar overlevende', zegt Korver. Prof. mr. Siewert Lindenbergh, Hoogleraar privaatrecht zegt: ‘De bijeenkomst heb ik als heel inspirerend ervaren, vanwege de aanwezig, grote en zeer uiteenlopende, ervaring van de deelnemers.

Verbinding tussen deelnemers

Deze eerste editie heeft naast verbinding van wetenschap en praktijk ook vele verbindingen tussen deelnemers opgeleverd. Jolise Stol, casemanager reageert aangenaam verrast: 'Ik dacht dat ik behoorlijk wat kennis had, maar ik heb echt goede inzichten verkregen. Daarnaast heb ik veel waardevolle netwerkcontacten kunnen leggen en informatie uit kunnen wisselen’. Michelle Olman, Schadefonds Geweldsmisdrijven: ‘Uit alle colleges blijkt wel dat je als professional altijd naar de gehele context van het individuele slachtoffer moet kijken om die passende hulp en ondersteuning te bieden. Die contextuele factor neem ik mee als gemeenschappelijke deler uit deze Summer School’. Ook Bartho Hengst, ICT Expert en ethicus, beaamt dit: ‘De Summer School voorziet in een behoefte aan meer cross-disciplinaire samenwerking’.

Leferink besluit: 'Het begon met een spannend idee en dit is het resultaat. Het overtreft mijn verwachting en er zullen zeker meer edities van de Summer School volgen.’