Rondetafelgesprek Tweede Kamer re-integratiebeleid (ex-)gedetineerden

Artikel geplaatst op 15-12-17 om 14:30

De vaste commissie van Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer hield op 7 december een rondetafelgesprek over het re-integratiebeleid van (ex-)gedetineerden. Bestuursvoorzitter Rosa Jansen nam namens Slachtofferhulp Nederland hieraan deel om het slachtofferbelang naar voren te brengen.

Aanleiding voor het rondetafelgesprek was een advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) over de re-integratie van (ex-)gedetineerden dat met een beleidsreactie van de voormalig minister van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer was gestuurd. Het advies en de brief van de minister vormde reden tot kritiek van Slachtofferhulp Nederland. Uiteraard onderschrijven wij dat re-integratie van gedetineerden van groot belang is, maar zowel het advies van de RSJ als de brief van de minister richtte zich volledig op de positie van de veroordeelden, zonder dat de positie van slachtoffers of nabestaanden daarbij werd meegenomen. 

Slachtofferhulp Nederland heeft de mogelijkheid aangegrepen om over het voetlicht te brengen dat er nog altijd veel verbeterd kan worden aan de positie van slachtoffers bij de terugkeer van de dader in de samenleving en deed een aantal voorstellen hiertoe. Slachtofferhulp Nederland pleit onder meer voor ‘Commissie voorwaardelijke invrijheidstelling’ naar Canadees voorbeeld. In deze commissie, die over de invrijheidstelling beslist, zou tevens het slachtofferbelang moeten zijn vertegenwoordigd. Daarnaast dringt Slachtofferhulp Nederland er op aan dat snelheid wordt gemaakt met de implementatie van de zogenoemde slachtofferonderzoeken bij invrijheidstelling in geval van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. 

Zie voor de volledige input van Slachtofferhulp Nederland de ingediende gespreksnotitie