Schade verhalen

Heeft u schade door een strafbaar feit? Als de veroorzaker van de schade bekend is, dan kunt u de schade vaak verhalen op de dader in het strafproces. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om schade te verhalen of een tegemoetkoming te krijgen.

Schade verhalen via het strafproces

Als u slachtoffer bent in het strafproces dan zal het Openbaar Ministerie u een een formulier ‘verzoek tot schadevergoeding’ toesturen.
Meer over schade verhalen via het strafproces 

Andere mogelijkheden om schade vergoed te krijgen

  • De schade kan (gedeeltelijk) door uw eigen verzekering gedekt zijn. Bijvoorbeeld via uw inboedelverzekering bij inbraak of uw ziektekostenverzekering bij medische kosten.
  • U kunt zelf een civiele procedure starten, waarbij u de burgerlijke rechter vraagt om een uitspraak te doen over de schade.
  • In bepaalde gevallen kunt u een tegemoetkoming in de kosten vragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven, het Waarborgfonds Motorverkeer of een particulier fonds.

Rechtshulp

Heeft u een rechtsbijstandverzekering die juridische bijstand biedt na schade en/of letsel? Dan kunt u daarop eveneens een beroep doen. Uw rechtsbijstandverzekeraar kan uw belangen behartigen in het traject van aansprakelijk stellen en schadevergoeding. In een aantal situaties vergoedt uw rechtsbijstandverzekeraar de kosten van de advocaat van uw eigen keuze. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of Slachtofferhulp Nederland. Ook wanner u geen gebruik maakt van uw rechtsbijstandverzekering adviseert Slachtofferhulp Nederland u het voorval te melden bij uw verzekeraar.

Rechtshulpverlener

Het is belangrijk om de juiste rechtshulpverlener te vinden. Als u ondersteuning wilt van een letselschadeadvocaat of een expertisebureau adviseren wij u te kiezen voor:

  • een kantoor dat in het bezit is van het Keurmerk Letselschade
  • een advocaat die lid is van de Vereniging voor Letselschade Advocaten (LSA)
  • een advocaat van de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP).

De rechtshulpverleners die bij dit keurmerk en/of bij de LSA zijn aangesloten voldoen aan strenge eisen op het gebied van ervaring en deskundigheid.
Hier vindt u de lijst van Keurmerkkantoren, LSA-advocaten en ASP-leden.
Meer informatie over Rechtshulp

Hulp bij het verhalen van schade

Een van onze medewerkers kan u uitleg geven over de mogelijkheden voor schadevergoeding in uw zaak. Wij kunnen u helpen met het in kaart brengen van uw schade en het invullen van de formulieren.
Neem gerust contact met ons op

Webcare

U kunt uw vraag ook via sociale media stellen. Stuur ons een bericht via Facebook of Twitter. We beantwoorden uw vraag op werkdagen binnen 24 uur.