Aangifte doen van diefstal

Als u slachtoffer bent geworden van diefstal, kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900– 8844.

Waarom aangifte doen?

  • Als u aangifte doet, kan de politie proberen de dader op te sporen.
  • Aangifte kan u een gevoel van rechtvaardiging geven.
  • Na de aangifte kunt u schade vergoed krijgen van uw verzekering of proberen schade te verhalen op de dader.
  • Als de dader gepakt wordt, kan uw aangifte ervoor hebben gezorgd dat dit anderen niet overkomt.

Aangifte opnemen

De politie zal uw verklaring over de diefstal op papier zetten en u vragen deze te ondertekenen. Controleer of alles klopt en of de aangifte compleet is. Als u later nog iets te binnen schiet over de diefstal, dan kunt u dit alsnog melden bij de politie. U ontvangt een kopie van de aangifte. Bewaar deze goed, want die heeft u nodig voor de verzekering.

Hoe gaat het met u?

Door het doen van aangifte kunt u extra stress ervaren. Iedereen reageert anders op een ingrijpende gebeurtenis. De een heeft weinig stressklachten, de ander juist veel.

Lees verder over stressklachten

Slachtofferhulp Nederland

Uw contactgegevens worden na uw aangifte van diefstal doorgegeven aan Slachtofferhulp Nederland. Een van onze medewerkers neemt contact met u op en legt uit wat we voor u kunnen betekenen. U kunt na een diefstal ook zelf contact met ons opnemen voor informatie, advies of hulp..
Neem contact met ons op