Weggaan of blijven

Denkt u erover om de pleger te verlaten? Is de situatie voor u en uw kinderen zo bedreigend dat u niet anders kunt? U kunt zelf het huis uit gaan of de pleger vragen het huis te verlaten.

Weggaan

Voor zowel vrouwen als mannen bestaan mogelijkheden voor crisisopvang. In de opvang vindt u bescherming tegen het geweld en van hieruit kunt u een nieuw, veilig bestaan opbouwen. Veilig Thuis kan u hierbij helpen, ook als u nog twijfelt over weggaan of blijven.

Als u ervoor kiest om zelf (tijdelijk) uit huis te gaan, moet u er rekening mee houden dat de kans kleiner wordt dat u het huis later toegewezen krijgt.

Blijven

Als u getrouwd bent, hebben beide echtgenoten recht om in het huis te wonen. U kunt dan de rechter vragen om te beslissen aan wie de woning wordt toegewezen.

Als u niet getrouwd bent, kunt u ook (tijdelijk of definitief) recht op de gemeenschappelijke woning hebben. Of u ook definitief in de woning kunt blijven, hangt af van of uw naam op het huurcontract of de koopakte staat.

Tijdelijk huisverbod

De politie kan in actie komen naar aanleiding van signalen van huiselijk geweld afkomstig van uzelf of mensen uit uw omgeving. Afhankelijk van de omstandigheden kan worden overgegaan tot een tijdelijke uithuisplaatsing van de pleger. Dit is een afkoelingsperiode om het geweld te stoppen en te starten met de hulpverlening aan beide partners.

Meer informatie over het tijdelijk huisverbod

Slachtofferhulp Nederland

Een van onze medewerkers kan de juridische mogelijkheden in uw situatie voor u in kaart brengen en u hierbij ondersteunen.
Neem contact met ons op