Aangifte doen van stalking

U kunt aangifte doen van stalking of belaging als u zo hinderlijk lastiggevallen wordt dat het gevolgen krijgt voor uw functioneren. Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Als de stalking in uw ogen direct gevaar oplevert voor uzelf of uw omgeving, neem dan contact op met de politie via 112.

Melding

Als u (nog) geen aangifte wilt doen, kunt u wel melding doen van de stalking. De politie zal dan geen actie ondernemen en geen proces-verbaal opmaken. Maar de politie is dan wel op de hoogte. Een melding kan van belang zijn voor eventuele vervolgmeldingen of andere (latere) aangiftes. Tijdens de melding kunt u tegelijkertijd informeren bij de politie wat de gevolgen zijn van het doen van aangifte.

Aangifte

Tijdens de aangifte vertelt u wat er gebeurd is aan de politie en u vraagt de politie om daarna actie te ondernemen. Misschien twijfelt u of het verstandig is om aangifte te doen? Overleg hierover met een medewerker van Slachtofferhulp Nederland.
Tips voor het doen van aangifte

Advocaat

Als u (nog) geen aangifte wilt doen, dan kunt u een advocaat vragen een brief te schrijven met een waarschuwing. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan u verwijzen naar een advocaat.
Neem contact met ons op

Hoe gaat het met u?

Door het doen van aangifte kunt u extra stress ervaren. Iedereen reageert anders op een ingrijpende gebeurtenis. De een heeft weinig stressklachten, de ander juist veel.

Lees meer over stressklachten