De draad weer oppakken

Ieder mens gaat op zijn manier om met een verkeersongeval en de gevolgen daarvan. Dit laat zich niet vatten in hapklare tips en trucs, hoe graag we dat soms ook zouden willen. Wel kunnen wij u advies en tips geven die u kunnen helpen de draad weer op te pakken. Misschien kan deze informatie u enige houvast bieden.

Let op uzelf

De eerste periode na een verkeersongeval kan het u helpen om afleiding en ontspanning te zoeken. Tegelijkertijd is het goed om het dagelijks ritme vast te houden.
U leest hier meer tips en aandachtspunten.

Extra hulp nodig?

Komt u er zelf niet uit? Wij kunnen naar uw verhaal luisteren, met u meedenken en u daar waar mogelijk ondersteunen. Voor lotgenotencontact kunt u terecht op het forum van Slachtofferhulp.
Neem contact met ons op

Huisarts

Bent u na 4-6 weken nog steeds erg van slag ? Lukt het u niet de normale gang van zaken op eigen kracht op te pakken? Neem dan contact op met uw huisarts voor hulp.