Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Slachtofferhulp Nederland en Discriminatie.nl slaan de handen ineen

Slachtofferhulp Nederland en Discriminatie.nl slaan handen ineen

Discriminatie en gebeurtenissen waarbij discriminatie een rol speelt, kunnen een grote emotionele impact hebben. Het is een aanval op de identiteit van het slachtoffer, maar ook op personen met dezelfde kenmerken of achtergrond. Dit kan sterke gevoelens van onrecht en onveiligheid veroorzaken, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Slachtoffers moeten kunnen rekenen op goede ondersteuning om recht en herstel te vinden. In Nederland zijn er gelukkig diverse voorzieningen voor hen.

Vertegenwoordigers van Discriminatie.nl en Slachtofferhulp Nederland onderstreepten in verkennende gesprekken al dat samenwerking kan leiden tot meer volledige ondersteuning van mensen die gediscrimineerd zijn.

Daarom hebben wij voor de medewerkers van beide organisaties een basisdocument opgesteld, waarin de doelstellingen en werkwijzen van Slachtofferhulp Nederland en van de Anti Discriminatie Bureaus beschreven staan. 

Met deze notitie geven wij een handvat voor onze achterban. De notitie beoogt een impuls te geven aan de netwerksamenwerking om slachtoffers van discriminatie en van delicten met een discriminatieaspect beter te ondersteunen. Onze gezamenlijke focus is het vergroten van onze taakbekendheid en het voorzien in een volledig menu van ondersteuningsmogelijkheden. Lees meer over onze hulp na discriminatie of hate crime.

Naast de landelijke samenwerking liggen er mooie kansen om op regionaal niveau de samenwerking verder uit te diepen. Contacten leggen, kennis uitwisselen, elkaar informeren en versterken: dat zijn de volgende stappen met het doel melders en slachtoffers van discriminatie en delicten met een discriminatieaspect beter en effectiever bij te staan.

Luister de podcast

Om meer aandacht voor de dienstverlening aan slachtoffers van hatecrimes te vragen, is in september een podcast uitgebracht. Daarin wordt aan de hand van het verhaal van een slachtoffer uitgelegd welke rol een Anti Discriminatie Bureau kan hebben, en welke rol Slachtofferhulp Nederland heeft.