Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Privacyreglement

Slachtofferhulp Nederland vindt de privacy van slachtoffers en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk. Slachtofferhulp Nederland verwerkt persoonsgegevens en gebruikt die voor de ondersteuning aan slachtoffers, nabestaanden, getuigen en bekenden.

Daarnaast verwerken wij gegevens van professionals en helpers die de slachtoffers ondersteunen. Deze persoonsgegevens slaan wij op in digitale systemen en papieren dossiers.

Binnen Slachtofferhulp Nederland worden persoonsgegevens als naam, adres en woonplaats opgeslagen. Ook gegevens over de gevolgen van de gebeurtenis of de strafzaak kunnen wij nodig hebben voor de hulpverlening.

Wij verwerken je persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Je persoonsgegevens blijven geheim

Alleen medewerkers van Slachtofferhulp Nederland hebben toegang tot je persoonsgegevens. Alle (oud-)medewerkers van Slachtofferhulp Nederland hebben daarbij een geheimhoudingsplicht.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Slachtofferhulp Nederland bewaart na de hulpverlening en dienstverlening de persoonsgegevens nog 6 jaar. 

Je rechten als slachtoffer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt een aantal rechten die je hebt bij het gebruik van je persoonsgegevens:

Recht op inzage
Je mag een verzoek te doen om je persoonsgegevens te kunnen bekijken.

Recht op correctie
Je mag een verzoek tot correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te doen.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
Je mag op grond van je persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Recht een klacht in te dienen
Je mag een klacht indienen wanneer je het niet eens bent hoe wij met je persoonsgegevens omgaan of hoe wij omgaan met je verzoek.

Een uitgebreid overzicht van deze rechten vind je in het document Privacyrechten.

Hoe kun je gebruik maken van je rechten?

Je kunt gebruik maken van 1 of meer van deze rechten door met ons contact op te nemen. Zo kun je bijvoorbeeld een verzoek doen om je persoonsgegevens te bekijken. Dit kun je per e-mail doen naar het e-mailadres privacy@slachtofferhulp.nl. Je kunt het inzageverzoek of een ander verzoek ook per post opsturen.

Dit kan naar:

Slachtofferhulp Nederland
t.a.v. de bedrijfsjurist
Postbus 14208
3508 SH Utrecht

Meld in je verzoek in ieder geval:

  1. je naam,
  2. je adres,
  3. het telefoonnummer van de betrokkene of degene die praat namens het slachtoffer,
  4. als het nodig is: de persoonsgegevens die je wilt laten aanpassen.

Voor het indienen van een verzoek of het uitvoeren van een verzoek hoef je niks te betalen. Er kunnen wel kosten voor je zijn wanneer het gaat om een buitensporig verzoek. Dit soort verzoeken kan Slachtofferhulp Nederland weigeren.

Je persoonsgegevens moeten niet bij de verkeerde persoon terecht komen. Daarom kan Slachtofferhulp Nederland je om aanvullende informatie vragen om zeker te weten of je bent wie je bent.

Slachtofferhulp Nederland laat binnen 4 tot maximaal 12 weken na ontvangst schriftelijk aan je weten of we aan je verzoek kunnen voldoen.

Heb je vragen over de behandeling van je persoonsgegevens? Of een klacht over de behandeling van je persoonsgegevens? Slachtofferhulp Nederland heeft hiervoor een Functionaris Gegevensbescherming met wie je contact kunt opnemen.

Je kunt de Functionaris Gegevensbescherming per e-mail bereiken, dit kan via mailFG@slachtofferhulp.nl. Je kunt ons ook per post bereiken. Dit kan via:

Slachtofferhulp Nederland
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 14208
3508 SH Utrecht

Meer informatie over het indienen van een klacht lees je in ons Klachtreglement privacy. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naar het volledige Privacyreglement (pdf).