Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instelling

Privacyreglement

Slachtofferhulp Nederland vindt de privacy van slachtoffers en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk. Slachtofferhulp Nederland verwerkt persoonsgegevens en gebruikt die voor de ondersteuning aan slachtoffers, nabestaanden, getuigen en bekenden.

Daarnaast verwerken wij gegevens van professionals en helpers die de slachtoffers ondersteunen. Deze persoonsgegevens slaan wij op in digitale systemen en papieren dossiers.

Binnen Slachtofferhulp Nederland worden persoonsgegevens als naam, adres en woonplaats opgeslagen. Ook gegevens over de gevolgen van de gebeurtenis of de strafzaak kunnen wij nodig hebben voor de hulpverlening aan u.

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens blijven geheim

Alleen medewerkers van Slachtofferhulp Nederland hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle (oud-)medewerkers van Slachtofferhulp Nederland hebben daarbij een geheimhoudingsplicht.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Slachtofferhulp Nederland bewaart na de hulpverlening en dienstverlening de persoonsgegevens nog 6 jaar. 

Uw rechten als slachtoffer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt een aantal rechten die u heeft bij het gebruik van uw persoonsgegevens:

Recht op inzage
U mag een verzoek te doen om uw persoonsgegevens te kunnen bekijken.

Recht op correctie
U mag een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te doen.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
U mag op grond van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht een klacht in te dienen
U mag een klacht indienen wanneer u het niet eens bent hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan of hoe wij omgaan met uw verzoek.

Een uitgebreid overzicht van deze rechten vindt u in het document Privacyrechten.

Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten?

U kunt gebruik maken van 1 of meer van deze rechten door met ons contact op te nemen. Zo kunt u bijvoorbeeld een verzoek doen om uw persoonsgegevens te bekijken. Dit kunt u per e-mail doen naar het e-mailadres privacy@slachtofferhulp.nl. U kunt het inzageverzoek of een ander verzoek ook per post opsturen.

Dit kan naar:

Slachtofferhulp Nederland
t.a.v. de bedrijfsjurist
Postbus 14208
3508 SH Utrecht

Meld in uw verzoek in ieder geval:

  1. uw naam,
  2. uw adres,
  3. het telefoonnummer van de betrokkene of degene die praat namens het slachtoffer,
  4. als het nodig is: de persoonsgegevens die u wilt laten aanpassen.

Voor het indienen van een verzoek of het uitvoeren van een verzoek hoeft u niks te betalen. Er kunnen wel kosten voor u zijn wanneer het gaat om een buitensporig verzoek. Dit soort verzoeken kan Slachtofferhulp Nederland weigeren.

Uw persoonsgegevens moeten niet bij de verkeerde persoon terecht komen. Daarom kan Slachtofferhulp Nederland u om aanvullende informatie vragen om zeker te weten of u bent wie u bent.

Slachtofferhulp Nederland laat binnen 4 tot maximaal 12 weken na ontvangst schriftelijk aan u weten of we aan uw verzoek kunnen voldoen.

Heeft u vragen over de behandeling van uw persoonsgegevens? Of een klacht over de behandeling van uw persoonsgegevens? Slachtofferhulp Nederland heeft hiervoor een Functionaris Gegevensbescherming met wie u contact kunt opnemen.

U kunt de Functionaris Gegevensbescherming per e-mail bereiken, dit kan via mailFG@slachtofferhulp.nl. U kunt ons ook per post bereiken. Dit kan via:

Slachtofferhulp Nederland
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 14208
3508 SH Utrecht

Meer informatie over het indienen van een klacht leest u in ons Klachtreglement privacy. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naar het volledige privacyreglement (pdf).