Onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de Nederlandse sport

Artikel geplaatst op 1-3-17 om 12:30

Op verzoek van NOC*NSF leidt oud-minister Klaas de Vries een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar seksuele intimidatie en misbruik in de Nederlandse sport. Mensen die naar aanleiding van de berichtgeving hun verhaal kwijt willen of ondersteuning en advies nodig hebben, kunnen terecht bij de Hulplijn van Slachtofferhulp Nederland via 0900 9999 001 of via www.verbreekdestilte.nl.

Het onderzoek

De commissie wordt voorgezeten door Klaas de Vries, oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissie begint met de opstelling van een onderzoeksopzet. Op 1 mei 2017 start het daadwerkelijke onderzoek.

Het onderzoek heeft tot doel een beeld te krijgen van de aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Een ander doel is om sportorganisaties en andere betrokken partijen over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag te adviseren. Bovendien wil NOC*NSF slachtoffers uit het verleden alsnog de gelegenheid geven hun verhaal te doen en hen zo mogelijk in contact brengen met adequate hulpverlening en met straf- of tuchtrechtelijke ketens voor de mogelijke vervolging van de daders.

Tot de officiële start op 1 mei as kunnen slachtoffers meer informatie vinden op www.simonderzoeksport.nl. Contact is mogelijk per email via reactie@simonderzoeksport.nl.

Hulplijn Slachtofferhulp Nederland

De onderzoekscommissie richt zich op het inhoudelijke onderzoek. Berichtgeving over het onderzoek kan emoties en vragen met zich meebrengen. Mensen die behoefte hebben aan ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied kunnen contact opnemen met de Hulplijn van Slachtofferhulp Nederland via 0900 9999 001. Contact per mail of chat is ook mogelijk. Het is mogelijk om anoniem contact te hebben.

De medewerker van de Hulplijn bekijkt met het slachtoffer welke hulp het beste bij de behoefte en situatie past. Indien nodig verwijzen de medewerkers gericht door naar gespecialiseerde hulpverlening.

Meer informatie

Meer informatie over Slachtofferhulp Nederland, de Hulplijn en onze ondersteuning vindt u op www.slachtofferhulp.nl en op www.verbreekdestilte.nl, ook een onderdeel van Slachtofferhulp Nederland.

Meer informatie over het onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de Nederlandse sport vindt u op www.simonderzoeksport.nl. Lees ook het persbericht van NOC*NSF.