De draad weer oppakken

Emotionele steun

Ieder mens gaat op zijn manier om met een ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen daarvan. Dit laat zich niet vatten in hapklare tips en trucs, hoe graag we dat soms ook zouden willen. Wel kunnen wij u advies en tips geven die u kunnen helpen de draad weer op te pakken. Misschien kan deze informatie u enige houvast bieden.

Let op uzelf

De eerste periode na een ingrijpende gebeurtenis kan het u helpen om afleiding en ontspanning te zoeken. Tegelijkertijd is het goed om het dagelijks ritme vast te houden.
U leest hier meer tips en aandachtspunten.

Uit uw gewone doen

Na een ingrijpende gebeurtenis zijn veel mensen uit hun gewone doen. U bent geschrokken, u voelt zich verdrietig en bent misschien ook snel kwaad.
Lees meer over stressreacties.

Extra hulp

Slachtofferhulp Nederland

Komt u er zelf niet uit? Wij kunnen naar uw verhaal luisteren, met u meedenken en u daar waar mogelijk ondersteunen. Voor lotgenotencontact kunt u terecht op het forum van Slachtofferhulp.
Neem contact met ons op

Huisarts

Bent u na 4-6 weken nog steeds erg van slag van het misdrijf of verkeersongeluk? Lukt het u niet de normale gang van zaken op eigen kracht op te pakken? Neem dan contact op met uw huisarts voor hulp.

In gesprek met de dader

U heeft mogelijkheden om in contact te komen met de dader. Denk hierbij aan slachtoffer-dader bemiddeling en mediation. Lees meer op de pagina In gesprek met de dader