Jurisprudentiebulletin

In het Jurisprudentiebulletin van Slachtofferhulp Nederland wordt jurisprudentie verzameld die van belang kan zijn voor de juridische dienstverlening aan slachtoffers. De opgenomen uitspraken worden onderverdeeld in rubrieken. De uitspraken betreffen merendeels strafzaken van de meervoudige kamers. Indien dat anders is, wordt dat vermeld.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010