ZSM

Snelle en zorgvuldige behandeling van uw zaak

Bent u slachtoffer geworden van bijvoorbeeld diefstal, vernieling of eenvoudige mishandeling? Dan kan uw zaak snel én zorgvuldig door het Openbaar Ministerie in behandeling worden genomen via ZSM. Als uw zaak in aanmerking komt voor ZSM, belt een juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland u op. Om u snel te kunnen bereiken, maakt hij of zij daarbij gebruik van uw (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres dat u bij de aangifte hebt opgegeven.

Wat is ZSM?

In het ZSM-traject werken politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming nauw samen om veel voorkomende criminaliteit daadkrachtig/voortvarend op te lossen. Zowel u als de verdachte krijgen daardoor gemiddeld binnen een week nadat de verdachte bij de politie in beeld kwam, te horen voor welke vervolgstap de officier van justitie kiest. De officier van justitie laat uw wensen en schade meewegen in zijn besluit. In veel zaken is het daarom belangrijk dat u aangifte doet.

Slachtofferhulp Nederland en ZSM

Binnen ZSM komt Slachtofferhulp Nederland op voor uw rechten: door u te informeren, maar ook, indien gewenst, u te ondersteunen bij de uitoefening hiervan. De ZSM-locaties zijn ook buiten reguliere kantooruren geopend; u kunt dus ook ’s avonds of in het weekend gebeld worden door een medewerker van Slachtofferhulp Nederland. Het is belangrijk dat u bij uw aangifte een (mobiel) telefoonnummer opgeeft waar u doorgaans op bereikbaar bent.

Gevolgen

Allereerst inventariseert een juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland wat voor u de gevolgen van het delict zijn: is er bijvoorbeeld fysiek letsel, of heeft u last van psychosociale en/of praktische gevolgen van het delict? Als u behoefte heeft aan psychosociale en/of praktische ondersteuning dan kan de medewerker u doorverwijzen naar passende dienstverlening binnen Slachtofferhulp Nederland.
Meer over de draad weer oppakken

Uw wensen in kaart brengen

U kunt met de juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland verder bespreken of u specifieke wensen heeft met betrekking tot de verdachte. Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan een gesprek met de verdachte of heeft u liever een contactverbod? Of vindt u het juist belangrijk dat de verdachte excuses aanbiedt? Binnen ZSM is het mogelijk om zaken ook op een andere (lees: betekenisvolle) manier af te handelen.
Meer over bemiddeling

Schade verhalen

Mogelijk heeft u schade door hetgeen u is overkomen. Als u deze schade wilt verhalen op de verdachte of op een andere manier wilt laten compenseren, kunt u dit  bespreken met de juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland. U beslist zelf of u de schade wel of niet wilt verhalen.

Een passende afhandeling van uw zaak

Naar aanleiding van het gesprek met u en als u daar toestemming voor geeft, adviseert Slachtofferhulp Nederland de officier van justitie over een passende manier om de zaak af te doen. Het mogelijk toekennen van een schadevergoeding nemen wij daarin mee.

Voor de rechter

Als uw zaak complex is of de schade nog niet goed vast te stellen is, adviseren we de officier van justitie de zaak voor de rechter te brengen. Als de zaak voor de rechter komt, stuurt het Openbaar Ministerie u een voegingsformulier toe. Is uw schade al geïnventariseerd tijdens het ZSM-traject dan kan deze inventarisatie als basis gebruikt worden bij het invullen van dit formulier. Vanzelfsprekend kunnen wij u helpen deze in te vullen, neem voor het invullen van het voegingsformulier contact met ons op.
Meer over schadevergoeding