Tijdelijk Huisverbod

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld en verkeert u in een accuut dreigende situatie? Neem dan contact op met de politie via 112. De burgemeester kan een tijdelijk huisverbod opleggen zodat de pleger van het geweld de woning niet meer in mag. Het huisverbod kan ook opgelegd worden naar aanleiding van signalen van mensen uit uw omgeving.

Wat is het tijdelijk huisverbod?

Het huisverbod is een afkoelingsperiode in noodsituaties en wordt gebruikt om hulpverlening voor beide partners op gang te brengen. Deze hulpverlening loopt via Veilig Thuis.

Als de pleger van het huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod heeft gekregen, dan mag hij of zij een periode van 10 dagen tot maximaal 4 weken de eigen woning niet meer in. De pleger mag in die periode ook geen contact opnemen met u of de eventuele kinderen. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan.

Wat als de pleger zich niet houdt aan het huisverbod?

Een uithuisgeplaatste die zich niet aan het huisverbod houdt, kan maximaal twee jaar gevangenisstraf of een taakstraf krijgen.

Bezwaar tegen het huisverbod

Als de pleger het oneens is met het huisverbod kan hij of zij bezwaar aantekenen bij de burgemeester. De pleger krijgt daarbij juridische ondersteuning en Slachtofferhulp Nederland ondersteunt de achterblijvers.

Juridische begeleiding voor slachtoffers

U bent natuurlijk ook gebaat bij de uitkomst van het bezwaar dat de pleger van het huiselijk geweld kan aantekenen. Slachtofferhulp Nederland biedt u hiervoor de volgende juridische begeleiding:

  • Voorlichting over de procedure bij de rechtbank
  • Begeleiding naar de zitting
  • Op schrift stellen van het standpunt van het slachtoffer over het huisverbod.

Neem contact met ons op