Lotgenotencontact

Slachtofferhulp Nederland biedt u de mogelijkheid in contact te komen met anderen die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt als u. Heeft u een dierbare verloren door een verkeersongeluk? Bent u slachtoffer van seksueel misbruik in de jeugd- of pleegzorg of is uw kind slachtoffer geworden van seksueel misbruik?

U staat er niet alleen voor

Na een ingrijpende gebeurtenis kunt u het gevoel hebben alleen te staan in wat u is overkomen. Het kan fijn zijn om lotgenoten te ontmoeten en uw ervaringen met hen te delen. Door in contact te komen met lotgenoten vindt u (h)erkenning en steun. U kunt advies en tips uitwisselen en elkaar ondersteunen.

Groepen

Slachtofferhulp Nederland biedt lotgenotencontact aan voor onderstaande doelgroepen.