Rechten van het slachtoffer

In de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces zijn de rechten van het slachtoffer vastgelegd.

Correcte bejegening

U heeft recht op een correcte behandeling (bejegening) door de politie, het Openbaar Ministerie en de rechter. Als u zich niet correct bejegend voelt, kan hierover een klacht worden ingediend bij de desbetreffende instantie.

Informatie over de voortgang van de zaak

U heeft recht op informatie over de voortgang van de zaak tegen de verdachte. Het slachtoffer kan ook aangeven geen informatie te willen ontvangen. Als het slachtoffer vragen heeft over de voortgang van de zaak, kan hij of zij het beste contact op nemen met de politie of het Openbaar Ministerie. Bel dan de politie of het Openbaar Ministerie.

Vergoeding van schade

Heeft u schade door het strafbare feit en is er een verdachte? Als het Openbaar Ministerie de verdachte gaat vervolgen, worden er formulieren o.a. 'verzoek tot schadevergoeding' aan het slachtoffer gestuurd. Via deze formulieren kan het slachtoffer een schadevergoeding vragen aan de verdachte.

Spreekrecht

Bij ernstige misdrijven hebben slachtoffers het recht om te spreken tijdens de zitting. Dit kan schriftelijk en mondeling worden gedaan. Het slachtoffer kan de verdachte, de rechter en de officier van justitie persoonlijk laten weten wat het misdrijf gedaan heeft en hoe er tegen de zaak wordt aangekeken.

Informatie over vrijlating

Het slachtoffer wordt (desgewenst) door het Openbaar Ministerie op de hoogte gebracht wanneer de verdachte of veroordeelde vrijgelaten wordt. Deze regeling geldt voor strafbare feiten waarop acht jaar of meer gevangenisstraf is gesteld en voor een aantal andere misdrijven.

Kopie aangifte

U heeft recht op een kopie van de aangifte of het proces verbaal van aangifte. Als het om een zedenzaak gaat, wordt geen kopie van de aangifte meegegeven. Voor het politieonderzoek is het belangrijk de informatie besloten te houden

Kopie van het strafdossier

U heeft recht op een kopie van de processtukken, voor zover voor hem van belang. De officier van justitie moet hiervoor toestemming verlenen. Indien de officier toestemming weigert kan bezwaar worden gemaakt.

Toevoegen van documenten

U kunt documenten aan het procesdossier laten toevoegen. Dit kan alleen als deze relevant zijn. De officier van justitie moet hiervoor toestemming verlenen. Indien de officier weigert de stukken toe te voegen kan bezwaar worden gemaakt.

Jeugdige verdachte

Wanneer de verdachte minderjarig (jonger is dan 18 jaar) is dan heeft u toegang tot de strafzitting. De rechter kan wegens bijzondere redenen de toegang weigeren.

Advies en ondersteuning?

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt slachtoffers bij het strafproces. Neem contact op via 0900-0101 (reguliere belkosten) of vul het contactformulier in en wij bellen u terug.