Het slachtofferloket

Slachtoffers kunnen in heel Nederland bij het slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het strafproces. In de 11 slachtofferloketten werken het Openbaar Ministerie, de politie en Slachtofferhulp Nederland samen.

Vind een slachtofferloket bij u in de buurt 

Functie slachtofferloket

Slachtoffers of nabestaanden van een misdrijf worden ineens geconfronteerd met allerlei zaken waar zij vragen over hebben. Zij krijgen te maken met het Openbaar Ministerie, de politie en Slachtofferhulp Nederland. Door de komst van het slachtofferloket, is het niet meer nodig de drie instanties apart te benaderen.

De medewerkers van de drie instanties zitten fysiek bij elkaar. Door deze directe en efficiënte samenwerking worden slachtoffers beter ondersteund. De aanwezige kennis wordt binnen het loket gedeeld. Iedere instantie behoudt daarbuiten zijn eigen identiteit en specialisatie.

Slachtofferhulp Nederland

Nabestaanden en slachtoffers die gebruik willen maken van hun spreekrecht of hulp nodig hebben bij het opstellen van een schriftelijke verklaring, worden ondersteund door de medewerkers van Slachtofferhulp Nederland. Ook bieden zij hulp bij het verhalen van de schade en emotionele steun.

Politie

De politie speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van veiligheid bij burgers. Om die rol in een sterk veranderende samenleving goed te vervullen streeft de politie er steeds naar haar functioneren te verbeteren. Daarbij is er aanhoudende aandacht voor de situatie van slachtoffers. De politie wil slachtoffers professioneel van dienst zijn.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie brengt verdachten voor de rechter. Slachtoffers hebben een belangrijke rol in het strafproces. Het Openbaar Ministerie spant zich in voor de erkenning van het slachtoffer dat hem of haar iets is aangedaan, de compensatie van het leed dat het slachtoffer is aangedaan en een correcte bejegening van het slachtoffer.

Landelijk netwerk slachtofferloketten

In 2008 is een proef gestart met slachtofferloketten in diverse steden. Staatssecretaris Teeven heeft in 2010 bekendgemaakt dat in 2011 in alle arrondissementen slachtofferloketten komen. Het Slachtofferloket Noord-Nederland is het elfde en tevens laatste slachtofferloket dat haar deuren opent. Hiermee is een landelijk netwerk van slachtofferloketten gerealiseerd.