Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Waarmee kunnen we helpen?

 • Fraude afbeelding.jpg

  Iemand helpen na fraude

  Is een leerling, patiënt of leerling slachtoffer geworden van online fraude? Lees hoe je iemand kunt helpen. Doe samen de Fraudetool of verwijs door naar de Fraudetool. Je beantwoordt een paar vragen en krijgt direct advies op maat. 

 • SHN checklist.png

  Stappenplan na exposing op school

  Steeds meer jongeren zijn slachtoffer van online seksueel misbruik. Seksueel getinte foto’s of filmpjes van leerlingen circuleren daarbij zonder toestemming op het internet. Bekijk welke stappen je als school kunt nemen om de juiste nazorg te bieden en de schade te beperken.

 • Communiceren zonder oordeel

  Een cliënt, patiënt of leerling die slachtoffer is geworden, wil zich erkend voelen en niet veroordeeld. Bekijk 6 tips om zonder oordeel te communiceren.

 • SHN gesprek.png

  De Signalenwijzer helpt om signalen van slachtofferschap te herkennen.

 • Naasten_doorverwijstool.jpg

  Een slachtoffer doorverwijzen

  Om een slachtoffer verder te helpen in het herstelproces, is het soms nodig om door te verwijzen naar gespecialiseerde hulp. Onze Doorverwijstool helpt daarbij.

 • Vrouw op kantoor aan bureau met laptop

  Grensoverschrijdend gedrag

  Welk risico loopt je organisatie op grensoverschrijdend gedrag? Doe de scan en ontdek binnen 5 minuten waar voor jouw organisatie de aandachtspunten liggen.

 • In gesprek met een jongere

  In een gesprek met jongeren gelden andere spelregels dan in een gesprek met volwassenen. Pas de manier waarop je het gesprek aangaat aan de leeftijd aan.

 • SCENE01 - Ongeval-01.jpg

  Hulp na een verkeersongeval

  Een verkeersongeval kan veel impact hebben. Iemand heeft tijdelijk hulp nodig bijn de dagelijkse dingen door letsel. Er lopen vragen over schade en aansprakelijkheid. Ook kan iemand stress hebben door wat er is gebeurd. Soms ontstaat het ongeval door een strafbaar feit: dornkenschap of roekeloos rijden bijvoorbeeld. Dan wordt in het strafproces beoordeeld of de veroorzaker strafbare dingen heeft gedaan.

  Verwijs door naar onze tools en hulpmiddelen voor slachtoffers van een verkeersongeval.   

 • SCENE1 - Op de grond.jpg

  Lees wat je zelf kunt doen als je in een bedreigende situatie terechtkomt.

 • Wij helpen:

  • slachtoffers, getuigen, nabestaanden en betrokkenen van strafbare feiten zoals geweld, fraude of seksueel misbruik.
  • slachtoffers, getuigen, nabestaanden, betrokkenen en veroorzakers van verkeersongelukken.
  • achterblijvers bij vermissingen.
  • getuigen, betrokkenen en nabestaanden van zelfdoding.
  • slachtoffers, getuigen, betrokkenen en nabestaanden van een crisis of calamiteit.

  Is het slachtoffer volgens jou gebaat bij onze hulp, dan kan je op twee manieren naar ons doorverwijzen.

  1. Attenderen op onze informatie en hulpverlening

  Je verwijst het slachtoffer door naar onze website. Daar kan het slachtoffer zichzelf aanmelden en zijn online hulptools beschikbaar. Je kunt ook doorverwijzen naar onze directe contactmogelijkheden, zodat het slachtoffer zelf contact met ons kan opnemen.

  2. Persoonlijk aanmelden bij Slachtofferhulp Nederland

  Je hebt met het slachtoffer gesproken over verdere hulp en goedkeuring van het slachtoffer gekregen om met ons contact op te nemen. Dat kan door te bellen via 0900-0101 (kies voor optie 3 in het keuzemenu). Vervolgens bespreek je de casus telefonisch met een van onze experts.

  Wanneer je een slachtoffer bij ons aanmeldt, vragen wij je om de gegevens van het slachtoffer. Wij bellen het slachtoffer en onderzoeken waar de behoefte ligt en welke hulp we het slachtoffer kunnen bieden. Als blijkt dat een bepaalde zaak beter door een andere organisatie kan worden ondersteund, dan verwijzen we het slachtoffer door naar de juiste hulpinstantie. Door de wet op privacy kunnen wij je geen updates sturen over het verdere traject.

  • Bij slachtoffers jonger dan 12 jaar ondersteunen wij ouders of verzorgers bij het helpen van hun kind.
  • Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar verloopt de ondersteuning in overleg met de ouder of verzorger.
  • Jongeren van 16 jaar of ouder kunnen zelfstandig contact opnemen voor ondersteuning. Bijvoorbeeld bij aangifte, in het strafproces of voor emotionele hulp.
  • Is er sprake van een (vermoeden van) geweld of misbruik door ouder of verzorger? Dan kan een kind of jongere zelfstandig contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.

  Bij Slachtofferhulp Nederland informeren, adviseren en ondersteunen we slachtoffers op drie manieren.

  • Emotionele hulp
   We bieden opvang en ondersteuning na een ingrijpende gebeurtenis en werken aan vermindering van stressklachten. Ook monitoren we het herstel en als dit stagneert, kunnen we verwijzen naar verdergaande hulpverlening.
   Meer over emotionele hulp
  • Hulp bij schadevergoeding
   We adviseren over wie de schade kan vergoeden en helpen bij het in kaart brengen van de schade. Ook helpen we bij het invullen van formulieren en aanvragen.
   Meer over schadevergoeding
  • Ondersteuning in het strafproces
   We informeren over slachtofferrechten. Ook helpen we bij aangifte en bieden we overzicht in het strafproces: wat kan een slachtoffer van een misdrijf verwachten in elke fase van het strafproces? We helpen bij spreekrecht, het indienen van een klacht en het eisen van een schadevergoeding van de verdachte.
   Meer over het strafproces

  Onze hulp is altijd gratis en dichtbij. Slachtofferhulp Nederland heeft in het hele land kantoren en gesprekslocaties.

  • We hebben een uitgebreid dienstverleningspakket voor de psychosociale nazorg aan slachtoffers. Dat varieert van casemanagement tot lotgenotencontact en herstelrechtelijke ondersteuning.
  • Ons uitgangspunt is de zelfredzaamheid en veerkracht van slachtoffers. Wij helpen hen zo snel mogelijk weer de regie te krijgen over hun leven. Dit is cruciaal om te werken aan herstel.
  • We houden in het oog hoe het met iemand gaat en helpen waar nodig. Door samen met het slachtoffer prioriteiten te stellen en taken te verdelen, ontstaat er weer overzicht en structuur.
  • We informeren wat iemand zelf kan doen en welke instanties eventueel verder kunnen helpen.

  Lees meer over onze werkwijze

 • SCENE5 - Mobiel Bellen.jpg

  Bel onze Advieslijn voor professionals op 0900-0101 (kies optie 3) voor overleg.

 • Aangifte doen bij de politie met zijn tweeën

  In gesprek gaan over aangifte

  Je krijgt in je werk te maken met iemand die slachtoffer is geworden van een strafbaar feit en diegene twijfelt over aangifte doen. Hoe kan je dan helpen een weloverwogen keuze te maken?

 • Vrouw op de rug gezien kijkt uit raam. Kat in vensterbank

  Victim blaming

  Professionals maken soms indirect beschuldigende opmerkingen tegen slachtoffers. Dit heet victim blaming. Ook als je het niet zo bedoelt, kan een opmerking soms erg kwetsend zijn. Kijk hoe je dit voorkomt.

 • Ik werk bij een gemeente

  Wanneer inwoners van je gemeente slachtoffer worden, kan je op Slachtofferhulp Nederland rekenen voor ondersteuning. Bekijk hoe wij samenwerken met gemeenten en waar je ons voor kunt inzetten. 

 • Incident op het werk

  Hoe zorg je voor goede nazorg na een incident binnen een organisatie, zoals grensoverschrijdend gedrag of een overval? En hoe voorkom je (herhaald) slachtofferschap? Bekijk hoe wij je hierbij kunnen ondersteunen.

 • Sport ringoefening

  Incident op de sportvereniging

  Na een schokkend incident, bijvoorbeeld tussen leden onderling of tussen leden en een coach, kan er veel op je sportvereniging afkomen. Hoe ga je met zo’n situatie om en wat kan je doen om de onrust te beperken? Nazorg na incident op sportvereniging

 • Een jongere is slachtoffer

  Krijg je in je werk te maken met een jongere die slachtoffer is? Onze tips voor gespreksvoering en doorverwijzing bij jongeren en stappenplannen helpen je verder.

 • Een cliënt van mij is slachtoffer

  Tijdens je werk spreek je veel mensen. Hierdoor krijg je ook weleens te maken met slachtoffers. Als professional wil je goed kunnen handelen. Bekijk de handvatten om slachtoffers zelf verder te helpen of door te verwijzen.

 • Praten jongeren oudere-Slachtofferhulp Nederland.jpg

  Een jongere doorverwijzen

  Voor een goed herstel is het belangrijk om een jongere die slachtoffers is geworden goed en gericht door te verwijzen. Kijk wat wij kunnen betekenen en wat onze partners kunnen doen.

 • Foto school Drenthe.jpg

  Incident op school

  Mishandeling, seksueel grensoverschrijdend gedrag, een zelfdoding of bijvoorbeeld sextortion. Leerlingen of leerkrachten kunnen plotseling slachtoffer worden. Bekijk hoe je omgaat met een incident op school.

 • Scene4.png

  Hoe je het gesprek met iemand aangaat, heeft invloed op het herstel. Lees onze tips.

 • Schema herstelproces

  Het herstelproces van een slachtoffer

  Hoewel elk slachtoffer uniek is, lopen veel mensen tegen dezelfde dingen na een ingrijpende gebeurtenis. Bekijk hoe het herstelproces eruit kan zien en hoe je daar als professionals het beste bij kunt helpen.

 • Scene3.jpg

  Samen met wijkteams helpen wij gemeenten om het gevoel van veiligheid te herstellen.