Recht op informatie over verlof, vrijlating of ontsnapping

U heeft recht op informatie over verlof, vrijlating of ontsnapping van de dader als u slachtoffer bent van een strafbaar feit. Ook als nabestaande van een slachtoffer heeft u het recht om dit te weten.

Zit de verdachte of dader vast? Dan kunt u ervoor kiezen om informatie te krijgen over:

  • verlof
  • vrijlating
  • ontsnapping

Het Landelijk Informatiepunt Detentieverloop informeert slachtoffers en nabestaanden over het verloop van de straf die door de rechter is uitgesproken.

Informatie over bescherming

Krijgt u bescherming omdat de verdachte of dader wordt vrijgelaten of is ontsnapt? Dan krijgt u ook informatie over hoe u wordt beschermd.