Calamiteiten

Slachtofferhulp Nederland wordt steeds vaker ingeschakeld bij grootschalige calamiteiten. Voorbeelden zijn de vliegramp in Oekraïne in 2014, het treinongeluk in Amsterdam in 2012, de schietpartij in Alphen aan den Rijn in 2011, het vliegtuigongeluk in Tripoli in 2010 en de aanslag tijdens Koninginnedag in Apeldoorn in 2009.

Maatschappelijke impact

Ook bij calamiteiten, zoals ernstige zedenzaken of familiemoorden helpt Slachtofferhulp Nederland. Deze gebeurtenissen hebben grote maatschappelijke impact; er zijn veel slachtoffers, nabestaanden en/of getuigen. De lokale of nationale gemeenschap voelt zich betrokken bij wat er is gebeurd.

Eerste opvang

Wij zorgen voor de eerste opvang van slachtoffers, nabestaanden en getuigen. In crisissituaties is de telefonische hulplijn 0900 - 0101 ook buiten kantoortijden geopend. In crisissituaties werken we samen met organisaties zoals de GGD, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het Instituut voor Psychotrauma, Stichting Impact en het Rode Kruis.

Vervolghulp

Na de eerste opvang van slachtoffers, volgt de juridische en praktische ondersteuning. Denk hierbij aan het verhalen van schade, begeleiding tijdens de rechtszitting, het uitvoeren van spreekrecht en het organiseren van lotgenotencontact.

Terugblik

Lees verder over onze hulp na de vliegramp in Oekraïne, de schietpartij in Alphen aan den Rijn en na de vliegramp in Tripoli.

Vliegramp MH17 in Oekraïne (17 juli 2014)

Treinongeluk Amsterdam (21 april 2012)

Schietpartij Alphen aan den Rijn (8 april 2011)

 Vliegramp Tripoli (12 mei 2010)