Over ons

Na een misdrijf, verkeersongeluk of ramp

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Wij zijn er ook voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. Onze hulp is altijd kosteloos, dankzij financiering vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en het Fonds Slachtofferhulp.

Er wordt gerekend op onze inzet

Onze hulpverleningscijfers laten elk jaar weer zien dat er wordt gerekend op onze inzet. We hielpen in 2016 meer dan 190.000 slachtoffers van een misdrijf of een verkeersongeluk. Via onze 24/7 crisislijn vraagt de politie met regelmaat onze inzet bij situaties waarbij onze hulp direct gewenst is.

Onze missie

Het is onze missie om slachtoffers te ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis en, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt.

Daarnaast spant Slachtofferhulp Nederland zich in voor de verbetering van de positie en rechten van slachtoffers in het algemeen en stimuleert zij de kennisontwikkeling op dit gebied.