Spreekrecht

Als slachtoffer of nabestaande is het in sommige gevallen mogelijk om tijdens de rechtszaak een verklaring af te leggen of in te dienen. U kunt dan aan de rechter, de officier van justitie en de verdachte laten weten wat het misdrijf met u heeft gedaan en hoe u tegen de zaak aankijkt.

Voorwaarden voor spreekrecht

U heeft het recht het woord te voeren tijdens de rechtszaak bij:

  • Misdrijven waar acht jaar of meer gevangenisstraf voor kan worden gegeven.
  • Een aantal andere in de wet genoemde misdrijven, zoals bepaalde zedenmisdrijven, stalking, bedreiging of een verkeersongeval met dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg.

Wie mogen er spreken?

  • Het slachtoffer zelf.
  • Nabestaanden: bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot de vierde graad: ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, nichten, neven, ooms en tantes (maximum 3 personen).
  • Wettelijk vertegenwoordigers van een minderjarig slachtoffer.
  • Levensgezel en één andere naaste: als het slachtoffer/de nabestaande feitelijk niet bij machte is om het spreekrecht uit te oefenen.
  • Een gemachtigde die namens de spreekgerechtigde het spreekrecht uitoefent.

Als u in aanmerking komt om te spreken tijdens de rechtszaak dan ontvangt u hierover bericht van het Openbaar Ministerie.

Wel of niet gebruikmaken van spreekrecht

U bent niet verplicht gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zelf de afweging maken of u hier gebruik van wilt maken of niet.

Naast het spreken in de rechtszaal is het ook mogelijk om voor de zitting een schriftelijke slachtofferverklaring op te stellen. Ook kunt u het spreekrecht laten uitoefenen door een gemachtigde. Dit kan een familielid of vriend zijn, maar bijvoorbeeld ook een advocaat of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland. Een van onze medewerkers kan de verschillende mogelijkheden met u bespreken. Neem hiervoor contact met ons op.

Voorbereiding op het spreekrecht

Besluit u gebruik te maken van het spreekrecht? Dan kunnen wij u helpen bij het voorbereiden van uw mondelinge toelichting of uw schriftelijke verklaring. Wij adviseren u om, ook als u tijdens de zitting wilt spreken, in ieder geval een schriftelijke slachtofferverklaring op te stellen.

Neem contact met ons op

Hoe gaat het met u?

Door het strafproces kunt u extra stress ervaren. U moet veel regelen en besluiten en u wordt weer geconfronteerd met wat er gebeurd is. Iedereen reageert anders op een ingrijpende gebeurtenis. De een heeft weinig stressklachten en de ander heeft veel stressklachten.

Lees meer over stressklachten