Mishandeling op het werk

Werknemers met een publieke taak (bijvoorbeeld agenten, ambulancepersoneel, brandweerlieden of verpleegkundigen) worden regelmatig geconfronteerd met agressie en geweld. Maar liefst 66% van de werknemers zijn slachtoffer van verbaal of fysiek geweld tijdens hun werk. Een incident waarin u bent mishandeld kan uw normale gang van zaken overhoop halen; misschien vermijdt u bepaalde situaties of mensen, of meldt u zich vaker ziek.

Breng uw werkgever op de hoogte

Als u slachtoffer bent geworden van mishandeling, kunt u op verschillende plekken in uw organisatie terecht. Bijvoorbeeld bij:

  • het werkoverleg, om van collega’s te horen hoe zij omgaan met bepaalde incidenten,
  • uw leidinggevende, hij kan bijvoorbeeld opvang regelen,
  • de ondernemingsraad, om structurele problemen met agressie aan te kaarten,
  • personeelszaken, zij kunnen extra veiligheidsmaatregelen nemen zoals extra verlichting op donkere plekken,
  • de bedrijfsarts, als u moeite heeft na een incident te functioneren op uw werk,
  • een vertrouwenspersoon.

Doe aangifte

Als u het slachtoffer wordt van mishandeling in de uitvoering van uw werk is het belangrijk dat de dader wordt aangepakt. Neem daarom contact op met de de politie via 0900-8844, ook als u het niet ernstig genoeg vindt.
Meer over aangifte doen van mishandeling

Slachtofferhulp Nederland

De politie zal tijdens de aangifte vragen of u er bezwaar tegen heeft als uw gegevens worden doorgegeven aan Slachtofferhulp Nederland. Naast emotionele steun bieden wij ook praktische of juridische ondersteuning. U kunt na de mishandeling ook zelf contact met ons opnemen.
Neem contact met ons op